Юлія Сільченко (Заволока); Yulia Silchenko (ORCID: 0000-0001-8771-8338)
Юлія Сільченко (Заволока); Yulia Silchenko (ORCID: 0000-0001-8771-8338)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області
ЮЮ Заволока, ЮЮ Сільченко, ЮЮ Сильченко, ЮЮ Заволока
72008
Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області
ЮЮ Заволока, ЮЮ Сільченко, ЮЮ Сильченко, ЮЮ Заволока
72008
Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області
ЮЮ Заволока
ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00. 02 «Економічна і соціальна географія, 2008
72008
Моделювання демографічної ситуації як важливий напрям суспільно-географічного дослідження населення регіону в контексті системного підходу
ЛМ Немець, КЮ Сегіда, ЮЮ Заволока
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2009
52009
Аналіз впливу транспортної доступності на соціально-економічний розвиток Кіровоградської області
ЮЮ Сільченко, ЛЛ Семенюк, АВ Зарубіна
32017
Економічна і соціальна географія України. Навчальний посібник
ЛМ Нємець, ЮЮ Сільченко, ПА Вірченко
32015
Молодіжний ринок праці Харківської області (суспільно-географічний аспект)
ЮЮ Заволока
32008
Ефективність використання трудового потенціалу Харківської області
ЮЮ Заволока, ЛМ Нємець, КА .Нємець
/ Вісник Харківського університету № 769 Геологія - географія – екологія …, 2007
32007
Сучасні інструменти для формування іміджу вченого/Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті:[матеріали ІV Міжнар. наук.-практ …
Ю Сільченко
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 37-40, 2017
22017
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛЛС Ю. Ю. Сільченко
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія …, 2016
22016
Основы социльной географии
ЛН Немец, ЕЮ Сегида, ЮЮ Сильченко
22014
Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект)
Нємець, Сільченко, Нємець, Сегіда.
Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014
22014
Навчально-методичний комплекс з курсу:«Основи соціальної географії»
ЛМ Нємець, ЮЮ Заволока
22013
Migration processes in Kharkiv region
N LM, KY Sehida, YY Zavoloka
Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference devoted to …, 2011
22011
Ukraine's place in the geo-economic structure of the world
LN German, YY Zavoloka, II Kucher
Actual problems of modern economic, social and political geography …, 2011
22011
Место Украины в геоэкономической структуре мира
ЛН Немец, ЮЮ Заволока, ИИ Кучер
Актуальные проблемы современной экономической, социальной и политической …, 2011
22011
Словник термінів та понять з економічної і соціальної географії України
ЛМ Нємець, ЮЮ Заволока
Харків, 84, 2011
22011
Суспільно-географічні аспекти транспортної системи України
ЛМ Немець, ЛВ Ключко, ЗЮ Ю.
Материалы IV Международной научно-практической конференции "Проблемы …, 2009
22009
External labor migration Ukraine
YY Zavoloka, IV Varvyns' ka, KY Sehida
Region 2009: optimal development strategy: Proceedings of the International …, 2009
22009
Сучасні тенденції смертності населення Харківського регіону
КЮ Сегіда, ЮЮ Заволока
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20