Підписатись
Сільченко Юлія Юріївна
Сільченко Юлія Юріївна
Інші іменаЗаволока Ю.Ю., Yulia Silchenko, ORCID: 0000-0001-8771-8338
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в cuspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна і соціальна географія України
ЛМ Нємець, ЮЮ Сільченко, ПА Вірченко
Харків: ФОП Грицак СЮ, 2014
92014
Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області
ЮЮ Заволока, ЮЮ Сільченко, ЮЮ Сильченко, ЮЮ Заволока
72008
Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області
ЮЮ Заволока, ЮЮ Сільченко, ЮЮ Сильченко, ЮЮ Заволока
72008
Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області
ЮЮ Заволока
ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00. 02 «Економічна і соціальна географія, 2008
72008
Аналіз впливу транспортної доступності на соціально-економічний розвиток Кіровоградської області
ЮЮ Сільченко, ЛЛ Семенюк, АВ Зарубіна
52017
Основы социальной географии: учебное пособие
ЛН Немец, ЕЮ Сегида, ЮЮ Сильченко
Харьков, Харьковский национальный университет имени ВН Каразина, 2014
52014
Економічна і соціальна географія України. Навчальний посібник
ЛМ Нємець, ЮЮ Сільченко, ПА Вірченко
42015
Основы социльной географии
ЛН Немец, ЕЮ Сегида, ЮЮ Сильченко
42014
Навчально-методичний комплекс з курсу:«Основи соціальної географії»
ЛМ Нємець, ЮЮ Заволока
42013
Моделювання демографічної ситуації як важливий напрям суспільно-географічного дослідження населення регіону в контексті системного підходу
ЛМ Немець, КЮ Сегіда, ЮЮ Заволока
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2009
42009
Сучасні інструменти для формування іміджу вченого/Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті:[матеріали ІV Міжнар. наук.-практ …
Ю Сільченко
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 37-40, 2017
32017
Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект)
Нємець, Сільченко, Нємець, Сегіда.
Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014
32014
Migration processes in Kharkiv region
N LM, KY Sehida, YY Zavoloka
Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference devoted to …, 2011
32011
Место Украины в геоэкономической структуре мира
ЛН Немец, ЮЮ Заволока, ИИ Кучер
Актуальные проблемы современной экономической, социальной и политической …, 2011
32011
External labor migration Ukraine
YY Zavoloka, IV Varvyns' ka, KY Sehida
Region–2009: optimal development strategy: Proceedings of the International …, 2009
32009
Suspil'no-heohrafichni aspekty vykorystannya trudovoho potentsialu Kharkivs' koyi oblasti: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. heohr. nauk: 11.00. 02
ZY Yu
Kyyiv, 2008
32008
Молодіжний ринок праці Харківської області (суспільно-географічний аспект)
ЮЮ Заволока
32008
Ефективність використання трудового потенціалу Харківської області
ЮЮ Заволока, ЛМ Нємець, КА .Нємець
/ Вісник Харківського університету № 769 Геологія - географія – екологія …, 2007
32007
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛЛС Ю. Ю. Сільченко
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія …, 2016
22016
Ukraine's place in the geo-economic structure of the world
LN German, YY Zavoloka, II Kucher
Actual problems of modern economic, social and political geography …, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20