Кубатко Олександра Вікторівна
Кубатко Олександра Вікторівна
Сумський державний університет, кафедра економіки та бізнес
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1232012
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
412009
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, А Кубатко, А Кубатко, ...
Агентство печати литературы" АПЛИТ", 2013
352013
Інвестиційне забезпечення підприємств сільського господарства в умовах економічних та екологічних флуктуацій
ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, АС Лавриненко
Mechanism of Economic Regulation, 143-148, 2013
282013
Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу України та передумови формування" зеленої" економіки
ЛГ Мельник, ОВ Кубатко
Одеський національний економічний університет, 2013
282013
Соціальна та солідарна економіка: поняття та сутність, досвід та перспективи
ЮМ Дерев’янко, ЛГ Мельник, ОВ Кубатко
Mechanism of Economic Regulation, 89-98, 2014
242014
Современные тенденции в управлении социально-экономическим развитием территории
СГ Емельянов, ОН Марганова, АА Бурдейный, АВ Кубатко, ...
АПЛИТ, 2010
212010
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ТВ Бабій, АС Ігнатченко, ...
Сумський державний університет, 2020
202020
Екополіс «Еко-Сумщина»: аналіз напрямків реалізації та головних досягнень
ОВ Шкарупа, ОМ Цупро, ОВ Кубатко, ОІ Мельник
Механізм регулювання економіки 1 (3), 53-62, 2010
182010
Динамiчне моделювання системи еколого-економiчних показникiв для обгрунтування сталого розвитку територiй
ЛГ Мельник, ОВ Кубатко
" ВТД" Університетська книга", 2009
182009
Інвестування в людський капітал як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства
ОВ Кубатко, ЖС Пронікова
Сумський державний університет, 2013
172013
Научный подход к определению экологического следа, как индикатора устойчивого развития на уровне региональных экономик
АВ Кубатко
Mexaнiзм регулювання економiки, 194-202, 2009
152009
Україна та ЄС: передумови та вектори соціально-економічної інтеграції
ЛГ Мельник, ІБ Дегтярьова, ОВ Кубатко
Вид-во СумДУ, 2012
142012
Green economy and sustainable development: the vision of economists
IB Dehtyarova, IB Dehtiarova, OV Kubatko
Sumy State University, 2013
122013
Економічний розвиток регіонів України з урахуванням екологічної компоненти в контексті сталого розвитку
ЛГ Мельник, ОВ Кубатко
Регіональна економіка, 129-135, 2009
92009
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
62018
Влияние флуктуаций на развитие социально-экономических систем
ЛГ Мельник, АВ Кубатко
Mechanism of Economic Regulation, 66-73, 2012
62012
Економiко-математичнi пiдходи моделювання процесiв сталого розвитку територiй
ОВ Кубатко, ВВ Лукяненко, ТВ Могиленець
" ВТД" Університетська книга", 2010
62010
Особливості підходів" сильної та слабкої сталості" як напрямів еколого-збалансованого розвитку регіонів
ОВ Кубатко
Економіка та держава, 67-70, 2009
62009
Економічна оцінка залежностей між здоров’ям населення та забрудненням довкілля
ОВ Кубатко
62009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20