Сергій Коломієць
Сергій Коломієць
Інститут водних проблем і меліорації
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрипочвенный влагообмен, водопотребление и водообеспеченность культурных травостоев: монография
HA Муромцев, ПИ Коваленко, HA Семенов, ЮА Мажайский, НВ Яцык, ...
г. Рязань, ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013
222013
Екологічна характеристика ґрунту
СС Коломієць
Вісник аграрної науки, 9-13, 1999
71999
Українська модель сільськогосподарської кооперації: етапи формування та розвитку/КМУ; Національний аграрний ун-т; Тернопільська академія народного господарства
ЛЮ Беренштейн, ОС Каденюк, СС Коломієць, ОМ Кропивко, ...
К.: НАУ 100, 12, 2002
62002
Сучасні аспекти екологічних проблем осушуваних земель та шляхи їхнього розв’язання
СС Коломієць, ТО Ясенчук
Меліорація і водне господарство, 103-111, 2011
52011
Історія формування української моделі розвитку сільського господарства (з найдавніших часів до сьогодення)
СС Коломієць, ЛЮ Беренштейн
СС Коломієць–К.: Навчально-науковий природничо-гуманітарний інститут НАУ …, 2003
52003
Нітратне забруднення поверхневих і ґрунтових вод у агроландшафтах Лісостепу України
ОГ Тараріко, МВ Яцик, СС Коломієць
Вода і здоров’я – 2001, 211-215, 2001
4*2001
Методичні підходи до оцінки та оптимізації агроландшафтного облаштування меліоративних систем гумідної зони України
МВ Яцик, СС Коломієць
Меліорація і водне господарство, 196-202, 2008
3*2008
Ідентифікація параметрів математичних моделей оперативного планування поливів при зрошенні
ПІ Ковальчук, СС Коломієць, ММ Волошин, ВП Ковальчук
Меліорація і водне господарство, 19-27, 2003
3*2003
Екологічно збалансоване використання осушуваних торфовищ у меліоративному землеробстві
SS Kolomiets, IM Pyyipchuk
Land Reclamation and Water Management 105 (1), 67-70, 2017
22017
Концепція ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України (наукові засади)
КМІ Ромащенко
м. Київ, Компринт, 2015
22015
Просторова оцінка ризику забруднення біогенними елементами ґрунтових вод агроландшафтів
СС Коломієць
Агроекологічний журнал, 35-40, 2013
22013
Ґрунтово-гідрофізичне забезпечення математичного моделювання водного режиму меліорованих земель
МВ Яцик, ВП Ковальчук, СС Коломієць, ОМ Пужай
Меліорація і водне господарство, 65-74, 2005
2*2005
Чинники критичних рівнів забруднення поверхневих і питних вод азотними сполуками в сільсько-господарських ландшафтах
ОГ Тараріко, СС Коломієць, ЛП Коломієць, ІП Шевченко
Вісник аграрної науки, 38-44, 1998
21998
Термодинамічна система ґрунту, його гомеостаз і вірогідний механізм утворення структури
С Коломієць
Вісник аграрної науки 99 (3), 14-22, 2021
12021
Система лабораторного діагностування водно-фізичних властивостей ґрунтів
МІ Ромащенко, СС Коломієць, АС Білоброва
Меліорація і водне господарство, 199-208, 2019
12019
ЕКСТРУЗІЙНІ ПІНОПОЛІОЛЕФІНИ: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЇХ ВИРОБНИЦТВА І ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВА Свідерський, АД ПЄТУХОВ, ДГ ШУСТИНСЬКА, СС КОЛОМІЄЦЬ
Коммунальное хозяйство городов, 46-52, 2006
12006
Модернізація та реконструкція осушувальних систем в умовах реформування власності у сільському господарстві. Посібник до ДБН В. 2.4-1-99" Меліоративні системи та споруди"
П Коваленко, М Яцик, Б Чалий, О Тишенко, Л Ворошнова, С Коломієць
12003
Закономерности профильной изменчивости свойств осушаемых торфяных почв
СС Коломієць, СМ Кіка
Меліорація і водне господарство, 15-21, 2017
2017
Экологически сбалансированное использование осушаемых торфяников в мелиоративном земледелии
СС Коломієць, ІМ Пилипчук
Меліорація і водне господарство, 67-70, 2017
2017
Закономірності профільної мінливості властивостей осушуваних торфових ґрунтів
СС Коломієць, СМ Кіка
Меліорація і водне господарство, 15-21, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20