Микола Кадничанський
Микола Кадничанський
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія.
ТВ Момот, МВ Кадничанський, АО Лобанов, НВ Рудь
Видавничий будинок «Фактор», 2010
472010
Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник.
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв, МВ Кадничанський, ІГ Чалий
Київ" Центр учбової літератури", 2011
402011
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»).
КА Мамонов, МВ Кадничанський
72008
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз»(для сту-дентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).
ТВ Момот
62010
Зовнішнє середовище будівельного акціонерного товариства в процесі формування вартісно-орієнтованої моделі стратегічного управління
ТВ Момот, ОІ Грінченко, МВ Кадничанський
Коммунальное хозяйство городов, 229-235, 2006
22006
Навчально-методичний посібник з вивчення курсу «Фінансовий менеджмент»
ВІ Торкатюк, ТВ Момот, МВ Кадничанський
22006
Сучасні підходи до формування корпоративної стратегії будівельних підприємств
ТВ Момот, МВ Кадничанський, ВГ Стогній
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 93-98, 2005
22005
Особливості корпоративного управління в холдингових компаніях
МВ Кадничанський
Культура народов Причерноморья, 2011
12011
Інтелектуальні активи як ключовий фактор реалізації комбінаторних переваг холдингових компаній
МВ Кадничанський, ЮО Тараруєв
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 22–31-22–31, 2010
12010
Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельних холдингових компаній за збалансованою системою показників.
МВ Кадничанський
Харківська національна академія міського господарства, 0
1
Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Антикризове управління підприємством»(для студентів 4 …
ОС Вороніна, ІЛ Железнякова
1
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Географія» по темі" Земля в космічному просторі. Форма, розміри та види руху Землі і їх наслідки" для слухачів …
ГК Балан
ОДЕКУ, 2016
2016
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальності 6.030509 “Облік …
НВ Кравчук
2015
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» студентам напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання
ОМ Гарнага
2013
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» денної …
ІВ Міщук
2013
Систематизація ключових ознак основних організаційних форм інтегрованих корпоративних утворень в Україні
МВ Кадничанський, ЮО Тараруєв
Культура народов Причерноморья, 2012
2012
Економічна оцінка ефективності функціонування транспортної системи України
ОІ Кириченко
Культура народов Причерноморья, 2012
2012
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування»(для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0306–«Менеджмент і …
ОМ Віноградська
2009
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної і контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту»(для студентів 3 курсу денної і заочної форм …
ОМ Віноградська, ВС Шевченко
2008
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання»(для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит …
КА Мамонов, МВ Кадничанський, ОІ Угоднікова
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20