Марина Федорівна Аверкина (Аверкіна), Maryna F. Averkyna (Averkina)
Марина Федорівна Аверкина (Аверкіна), Maryna F. Averkyna (Averkina)
Національний університет "Острозька академія", The National University "Ostroh Academy"
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій: теорія, методологія, практика
МФ Аверкина
Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ,, 2015
112015
Theoretical and methodological foundations for maintaining of sustainable development of the cities and metropolitan agglomeration
AMF Gerasymchuk Z. V.
Вісник НГУ., С. 134‒141, 2014
92014
Формування критеріїв забезпечення стійкого розвитку міста за закономірністю еквіфінальності
МФ Аверкина
Бізнес Інформ, 97-101, 2013
52013
Методичні засади оцінювання рівня економіко-екологічної безпеки регіону
МФ Аверкина
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 414-420, 2010
52010
Структура механізму забезпечення стійкого розвитку міста
МФ Аверкина
Ефективна економіка, 2013
42013
Місце інноваційної політики у забезпеченні стійкого розвитку міста
МФ Аверкина
Інноваційна економіка, 153, 2013
42013
К вопросу об определении логистического управления городом
МФ Аверкина
Молодой ученый, 187-189, 2013
42013
Стійкий розвиток міста на засадах зеленої логістики
МФ Аверкина
Ефективна економіка, 2012
42012
Some mathematical and practical aspects of decision-making based on similarity
P Lorents, M Averkyna
International Conference on Human-Computer Interaction, 168-179, 2019
32019
Особливості формування зелених логістичних систем міст України
МФ Аверкина
Актуальні проблеми економіки, 215-219, 2015
32015
Дерево цілей в якості методу забезпечення стійкого розвитку міста
МФ Аверкіна
Економічний форум, 43-47, 2013
32013
Аверкина М. Ф. Інституційне забезпечення «зеленої логістики» в місті
АМФ Герасимчук З. В.
Актуальні проблеми економіки, С. 161–169, 2012
3*2012
Performance features of the city as a logistics system
A M. F.
Актуальні проблеми економіки, С. 210‒214, 2014
22014
Міжнародний досвід формування системи індикаторів стійкого розвитку міста
М Аверкина
Економічний аналіз, 29-35, 2013
22013
Індикатори діагностики забезпечення стійкого розвитку міст
МФ Аверкина
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Економіка, 4-7, 2013
22013
Формирование критериев обеспечения устойчивого развития города согласно закономерности эквифинальности
МФ Аверкина
Бизнес Информ, 2013
22013
Логістичне управління містом як пріоритетний інструмент забезпечення стійкого розвитку міст
МФ Аверкина
Бізнес Інформ, 70-74, 2013
22013
Роль місцевої влади у забезпеченні стійкого розвитку міста: міжнародний досвід
МФ Аверкина
Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие: материалы Междунар …, 2012
22012
Науково-методичні основи оцінювання стану економіко-екологічної безпеки (регіональний аспект)
СЛГ Аверкина М.Ф., Кузнєцова Т.В., Ленсняк О.Ю., Подлевська О.М.
Рівне : НУВГП,, 2012
2*2012
Методологічні засади дослідження сучасних міських процесів
МФ Аверкина
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20