Підписатись
Оксана Радченко
Оксана Радченко
Інші іменаРадченко О.Д., Oksana D. Radchenko
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Підтверджена електронна адреса в iae.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, ОД Радченко, та ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 2012
1044*2012
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020]
YO Lupenko, VY Mesel-Veseliak, OD Radchenko, and other
Kyiv: NNTs «IAE, 182, 2012
175*2012
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України
МВ Зубець, МЯ Демяненко, ОД Радченко, ін та
К.: Аграрна наука, 325-326, 2004
148*2004
Фінансовий словник-довідник
МЯ Дем’яненко, ЮЯ Лузан, ПТ Саблук, ОД Радченко, та ін.
К.: ІАЕУААН, 507, 2003
108*2003
Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020
YO Lupenko, VI Mesel-Veseliak, OD Radchenko
Kyiv: NNTs «IAE, 2012
55*2012
Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні
ОД Радченко, ЛД Тулуш
Економіка АПК 10, 81-90, 2012
41*2012
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України/Редкол.: МВ Зубець (голова)[та ін.]
МВ Зубець, МЯ Демяненко, ОД Радченко, та ін
К.: Логос, 289-291, 2004
41*2004
Економічний довідник аграрника/ВІ Дробот, ГІ Зуб, МП Кононенко та ін./[за ред.. ЮЯ Лузана, ПТ Саблука]
ВІ Дробот, ГІ Зуб, МП Кононенко, ПТ Саблук, ЛД, ОД Радченко, ін. та
К.:«Преса України, 800, 2003
29*2003
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України
МВ Зубець, ВП Ситник, ВО Круть, МЯ Демяненко, ОД Радченко, ін. та
К.: Урожай, 2004
262004
Foresight development strategy of the financial capacity: Comparative study of the ukrainian agricultural sector
O Radchenko, N Semenyshena, I Sadovska, K Nahirska, N Pokotylska
Engineering Economics 31 (2), 178-187, 2020
252020
Облік сільськогосподарської діяльності: навчальний посібник
ВМ Жук, ОД Радченко, ін. та
ВМ Жука–К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста, 368, 2007
252007
Державна підтримка сільського господарства України в період системних реформ
О Радченко
Економічний дискурс, 47-53, 2016
182016
Finansovyi potentsial staloho rozvytku ahrarnoho sektoru.[Financial potential of sustainable development of the agrarian sector]
OD Radchenko
Ekonomika APK-Economy of agroindustrial complex 1, 27-38, 2019
172019
Напрями державної фінансової підтримки сільського господарства України
ОД Радченко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
162013
Розвиток сільських територій України: посібник для голів сільських і селищних рад
ЮО Лупенко, МІ Пугачов, ОГ Булавка, ОД Радченко, та ін.
К.: ННЦ ІАЕ, 92, 2012
15*2012
Складові облікової політики сільськогосподарських підприємств
СВ Гироль, ОД Радченко
Економіка АПК, 73-77, 2008
152008
Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств
ПТ Саблук, ВЯ Месель–Веселяк, ВМ Жук, ОД Радченко, ін. та
К.: ІАЕ УААН.–2000.–625 с, 2000
15*2000
Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві
ОД Радченко
Економіка АПК, 60-66, 2011
142011
Облік сільськогосподарської діяльності
ВМ Жук
К.: Юр-Агро-Веста, 2007
142007
Information and analytical providion of budget support of institutional sectors of the economy (on the example of the agricultural sector of Ukraine)
O Radchenko, M Matveyeva, H Holovanova, K Makhyboroda, Y Haibura
Independent Journal of Management & Production 11 (9), 2355-2378, 2020
132020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20