Підписатись
Наталія Дмитрівна Ковальчук
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сиволічний лад української культури
Н Ковальчук
К.: Знання України, 2002
192002
Символічні структури етнокультурного процесу в Україні
НД Ковальчук
К.: НАКККіМ, 2012
172012
Антропологический кризис: пути выхода из него
НД Ковальчук
Вчені записки Таврійського національного університету ім. ВІ Вернадського …, 2010
162010
Архетипи української культури
НД Ковальчук
Totallogy-XXI. Посткласичні дослідження, 326-335, 2002
62002
Українська культура в контексті глобалізації
Н Ковальчук
Актуальні проблеми історії теорії та практики художньої культури: [зб. наук …, 2010
5*2010
Українська національна ідея на вирішальних етапах розвитку українського суспільства
ЛА Овсянкіна, НД Ковальчук
ТОВ «Науково-інформаційне агентство" Наука-технології-інформація"», 2021
42021
Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення)
ВМ Жуковський, ОВ Огірко, МВ Влад, СЛ Головін, РМ Голянчук, ...
Видавництво університету" Острозька академія", 2014
42014
Символiчнi структури етнокультурного процесу в Українi: дис. на здобуття наукового ступеня доктора фiлософських наук-К., 2007
НД Ковальчук
42007
Ідеї російського панславізму в сучасному офіційному дискурсі і пропаганді.
Н Ковальчук
22017
Київ-другий Єрусалим
НД Ковальчук
Гілея: науковий вісник, 295-297, 2016
22016
Символічний лад українського бароко
Н Ковальчук
22001
Целеполагание и идеал в процессу альной природе научного предвидения
НД Ковальчук, КФ Руденко
Философские науки, 36-44, 1984
21984
Формування та критерії нафтогазоносності вуглеводневих скупчень Західного нафтогазоносного регіону України
М Павлюк, Я Лазарук, В Шлапінський, О Савчак, І Колодій, ...
Геологія і геохімія горючих копалин, 14-44, 2021
12021
Вплив регіональних тектонічних процесів на формування родовищ вуглеводнів південно-східної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв'язку з перспективами …
Н Ковальчук
Геологія і геохімія горючих копалин, 86-87, 2018
12018
Ідея Artes Liberales та перспективи її реалізації в українському контексті
Н Ковальчук
12016
Символіка стародавнього християнського храму
НД Ковальчук
Історія релігій в Україні 2, 312-319, 2016
12016
Кордонна цивілізація як основа розвитку демократії в Україні
НД Ковальчук
Studia kulturoznawcze: kulturowe studia miejskie, 165-172, 2014
12014
Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі
НД Ковальчук
Гілея: науковий вісник, 208-211, 2014
12014
Феномен святості в контексті Києво-Печерського Патерика
НД Ковальчук
Гілея: науковий вісник, 235-239, 2014
12014
Європейська освіта Києво-Могилянської академії в контексті метаісторії
НД Ковальчук
Гілея: науковий вісник, 295-298, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20