Подписаться
Ірина Шевченко
Ірина Шевченко
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, директор Інституту
Подтвержден адрес электронной почты в домене dakkkim.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості формування системи економічної безпеки підприємства
І Шевченко
ТНЕУ, 2008
1052008
Реформування системи державного фінансового контролю в умовах євроінтеграції
ІО Шевченко, НВ Шевченко, ИА Шевченко
572019
Вивчення ефективності дії біостимуляторів на донорно-акцепторні відносини у рослин
ГВ Мазильнікова, ІО Шевченко, БМ Черемха
Елементи регуляції в рослинництві: Зб. наук. пр.–К.: ВВП “Компас, 32-38, 1998
171998
Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу
ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
162016
Екстремальна психологія
ОП Євсюков, АС Куфлієвський, ДВ Лєбєдв, СМ Миронець, ОО Назаров, ...
К.: ТОВ" Август Трейд", 2007
162007
Психологія суїцидальної поведінки: Посібник/За заг. ред. проф
ДВ Лєбєдєв, ОО Назаров, ОВ Тімченко, ВЄ Христенко, ІО Шевченко
ОВ Тімченка. Харків, 2007
152007
Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку
В Скнарь, І Шевченко
Вісн. кн. палати, 24-26, 2003
122003
Стратегія розвитку цифрової економіки в умовах глобалізації
IO Shevchenko
Journal of Strategic Economic Research, 79-86, 2022
112022
Використання сучасних технологій у публічних бібліотеках України:(за матеріалами дослідж.)
В Пашкова, І Шевченко, Я Хіміч
Бібліотечний форум України, 7-13, 2009
92009
Регулювання регіонального ринку праці за умов структурної трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області)
ІБ Шевченко
08.09. 2001/Інститут регіональних досліджень НАН України.–Львів, 2003.–16 с, 0
9
Формування методологічного підходу до визначення розвитку цифрової торгівлі на глобальних ринках
ІО Шевченко
Цифрова економіка та економічна безпека, 65-73, 2022
82022
Контроль у бюджетних установах: теорія та практика: монографія
ЛВ Дікань, ОВ Кожушко, ЮО Лядова, ЄВ Дейнеко, ТО Крівцова, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
82016
Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів: розвиваємо дистанційне навчання
І Шевченко
Бібліотечний форум України, 32-35, 2009
82009
Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці
ІО Шевченко
К.: Самміт-книга, 2012
72012
Теоретичні засади державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
ІО Шевченко
Бизнес Информ, 388-395, 2015
62015
Інституційне забезпечення екологічної політики в умовах децентралізації
І Шевченко
Економіка природокористування і охорони довкілля, 87-95, 2015
62015
Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України (за матеріалами дослідження)/В. Паш кова, І. Шевченко, Я. Хіміч
В Пашкова
Бібл. форум України, 2-25, 2009
62009
Смарт-контракти як концепція технології блокчейн в цифровій торгівлі
ІО Шевченко
The IV International Scientific and Practical Conference «The latest …, 2022
52022
Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір
І Шевченко
Бібліотечна планета, 37-38, 2008
52008
Каталогізація електронних ресурсів:(Методичні рекомендації в таблицях і схемах)
І Антоненко, О Баркова
Бібліотечна планета, 14-20, 2007
52007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20