Ірина Шевченко
Ірина Шевченко
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, директор Інституту
Підтверджена електронна адреса в dakkkim.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу
ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
132016
ББК 88.4 Е 41
ОП Євсюков, АС Куфлієвський, ДВ Лєбєдєв, СМ Миронець, ...
102007
Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів: розвиваємо дистанційне навчання
І Шевченко
Бібл. форум України, 32-35, 2009
92009
Регулювання регіонального ринку праці за умов структурної трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області)
ІБ Шевченко
08.09. 2001/Інститут регіональних досліджень НАН України.–Львів, 2003.–16 с, 0
9
Проектна дiяльність як передумова інноваційного розвитку
В Скнарь, І Шевченко
Вісн. книжк. палати, 24, 2003
62003
Теоретичні засади державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
ІО Шевченко
Бизнес Информ, 2015
52015
Визначення керованості транспортного агрегату в залежності від зміни маси вантажу
ІВ Колесник, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
52015
Екстремальна психологія: Підручник/За заг. ред. проф
ОП Євсюков, А Куфлієвський, Д Лєбєдєв, С Миронець, О Назаров, ...
ОВ Тімченка–К.: Тов «Август Трейд 502, 2007
52007
Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір
І Шевченко
Бібліотечна планета, 37-38, 2008
42008
Безперервність освіти бібліотечних кадрів у інформаційному суспільстві [Електронний ресурс]
І Шевченко
Бібліотечна планета, 31-33, 1999
41999
Основні тенденції розвитку трансмісій колісних тракторів
АТ Лебедєв, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 107-113, 2017
32017
Інституційне забезпечення екологічної політики в умовах децентралізації
І Шевченко
Економіка природокористування і охорони довкілля, 87-95, 2015
32015
Перспективи розвитку післядипломної інформаційно-бібліотечної освти в Україні/ШО Шевченко
ІО Шевченко
Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. Вип 6, 225-231, 2001
32001
Проблема використання інформаційного ресурсу Інтернет читачами бібліотек для юнацтва
ІО Шевченко
Молодь і книга на межі двох тисячоліть: Матеріали міжнарод. конф.(18-20 жовт …, 2000
32000
Проблеми підготовки бібліотечного персоналу до використання нових інформаційних технологій
ІО Шевченко
Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі: Тез …, 2000
32000
Функціонування та організація системи під вищення кваліфікації бібліотечних кадрів України
ІО Шевченко
(07.00. 08)/ІО Шевченко, 1998
31998
Контроль у бюджетних установах: теорія та практика: монографія
ЛВ Дікань, ОВ Кожушко, ЮО Лядова, ЄВ Дейнеко, ТО Крівцова, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
22016
Переваги використання офшорних посередників у міжнародній торгівлі
І Шевченко
Економічний аналіз, 352-357, 2013
22013
Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України (за матеріалами дослідження)/В. Паш кова, І. Шевченко, Я. Хіміч
В Пашкова
Бібл. форум України, 2-25, 2009
22009
Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін
І Шевченко
Бібліотечна планета, 6-8, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20