Оксана Рыковская, Оксана Риковська, Oksana Rykovska
Оксана Рыковская, Оксана Риковська, Oksana Rykovska
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація
Бородіна, Геєць, Гуторов, Киризюк, Попова, Прокопа, Риковська, ...
Київ, ДУ"Інститут економіки та прогнозування НАНУ", 2012
82*2012
Розвиток бюджетної децентралізації в Україні: наукова доповідь
ІО Луніна, ДМ Серебрянська, ОЛ Попова, ОВ Риковська, ...
К.: НАН України, ДУ «Ін.-т екон. та прогнозув. НАН України, 33-35, 2016
50*2016
Теорiя, полiтика та практика сiльського розвитку: монографiя/, IВ Прокопа, ВВ Юрчишин та iн.; за ред. д-ра екон. наук чл.-кор. НАНУ ОМ Бородiної, д-ра екон. наук чл.-кор. УААН …
ОМ Бородiна
36*2010
Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми
ОМ Бородіна, СВ Киризюк, ОЛ Попова, ІВ Прокопа, ОВ Риковська
Ін-т екон.та прогнозув. НАНУ, 2008
36*2008
Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір
ОМ Бородіна, ІВ Прокоп
К.:[Поліграфічна дільниця ДУ" Ін-т економіки та прогнозування НАН України"], 2012
34*2012
Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки: наукова доповідь
ОМ Бородіна, ОВ Шубравська
Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2018
28*2018
Теоретичні основи сільського розвитку на базі громад: капіталізація активів
Бородіна, Киризюк, Риковська
Економіка АПК, 153-160, 2011
24*2011
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України
ОМ Бородіна, СВ Киризюк, ОЛ Попова, ІВ Прокопа, ОВ Риковська
ВМ Гейця, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук, 75-79, 2014
21*2014
Farming and rural development in Ukraine: making dualisation work
NM Michiel A Keyzer, Max D Merbis, Rudolf Witt, Valeriy Heyets, Olena ...
JRC-IPTS Working Papers, 2012
20*2012
Політика сільського розвитку на базі громад: Наукова доповідь
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа, ОЛ Попова, СВ Киризюк, ОВ Михайленко, ...
http://ief.org.ua/docs/sr/291.pdf, 2015
15*2015
Підтримка аграрного сектора в системі державного регулювання економіки
ОМ Бородіна, ЮМ Лопатинський, ОЛ Попова, ІВ Прокопа, СВ Киризюк, ...
6*2009
Людський капітал сільської місцевості: проблеми формування та функціонування
Риковська
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ", 2009
52009
Людський капiтал сiльської мiсцевостi: сучасний стан, напрями якiсного вдосконалення
ОВ Риковська
Економiка розвитку., 40-45, 2012
42012
Human capital evaluation and capitalisation specific to rural areas of Ukraine
O Borodina, O Rykovska
Economic and Regional Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne) 13 (673-2020 …, 2020
22020
Адаптаційний потенціал сільських громад: теоретичні основи дослідження
СВ Киризюк, ОВ Риковська
Агросвіт, 2014
22014
Людський капітал сільської місцевості: сучасний стан, напрями якісного удосконалення
Риковська
Економіка розвитку, 40-45, 2012
22012
Economics of Ukraine for 1991–2009 years
VM Heyets
Institute of Economics and forecasting. Kyiv, Ukraine State Statistics …, 2010
22010
Регіональні особливості формування людського капіталу домогосподарств в сільській місцевості
Риковська
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціально-економічний …, 2006
2*2006
Наукові засади значення та ролі освіти у розбудові конкурентноспроможного сектора України в умовах глобалізації
ОВ Риковська
Вісник інституту економічного прогнозування.–К.: Поліграфічна дільниця …, 2005
22005
Сучасний стан та оцінка людського капіталу в контексті розвитку села
ОВ Риковська
Теорія, політика та практика сільського розвитку [колективна монографія …, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20