School of Foreign Languages / факультет іноземних мов
School of Foreign Languages / факультет іноземних мов
V. N. Karazin Kharkiv National University / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua - Homepage
TitleCited byYear
Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики
ПН Донец
Харьков: Штрих 386, 1, 2001
2572001
Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі: монографія
ЛР Безугла
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2007
1532007
Дискурс как мыслекоммуникативное образование
ИС Шевченко
Харків: Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2003
1312003
Конструювання гендеру в англомовному дискурсі
АП Мартинюк
Харків: Константа 292, 2004
1302004
Историческая динамика прагматики предложения: английское вопросительное предложение 16-20 вв.
ИС Шевченко
Константа, 1998
1291998
Методика викладання перекладу
ЛМ Черноватий
Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи.[укр …, 2013
1252013
Методика викладання перекладу
ЛМ Черноватий
Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи.[укр …, 2013
1252013
Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі
ЛВ Солощук
Харків: Константа, 2006
1252006
Сучасні концепції творчості у перекладі
ОВ Ребрій
ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
1082012
Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики
АП Мартинюк
ХНУ імені ВН Каразіна, 2011
1062011
Сучасні концепції творчості у перекладі
ОВ Ребрій
ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
1022012
Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі:[монографія]
ІЄ Фролова
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2009
1002009
Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект
ЕИ Морозова
Харьков: Экограф, 2005
1002005
Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США: текстуальний і дискурсивний аспекти
ВО Самохіна
822010
Теория межкультурной коммуникации: специфика культурных смыслов и языковых форм
ПН Донец
[Изд-во Волгоградского гос. пед. ун-та], 2004
812004
Когнітивно-прагматичні дослідження дискурсу
ІС Шевченко
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 105-117, 2005
782005
Лингвосинергетика: основы и очерк направлений
ЛС Пихтовникова
Х.: ХНУ имени ВН Каразина, 2012
662012
Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність
ІС Шевченко, ОІ Морозова
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 21-29, 2005
652005
Подходы к анализу концепта в современной когнитивной лингвистике
ИС Шевченко
Вісник ХНУ, 192-195, 2006
622006
Современная англоязычная шутка:[монография]
ВА Самохина
Х.: ХНУ имени ВН Каразина, 2008
59*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20