Подписаться
Марина Столяр
Марина Столяр
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Советская смеховая культура
МБ Столяр
532011
Религия советской цивилизации
МБ Столяр
272010
Пошуки сенсу життя в європейській культурі: дві світоглядні парадигми
МБ Столяр
Вісник Чернігівського держ. пед. університету.–Вип 32, 5-10, 0
5
Сміхова культура тоталітарного суспільства сутність, форми, механізми дії (на прикладі радянських культурних практик)
МБ Столяр
Київ, 2012
32012
Ієрофанії часу в радянському хронотопі
МБ Столяр
Філософська та соціологічна думка, 2009
32009
The discourse of the laughter theory in the optics of Postpositivism and Postmodernism
ST Stoliar M.
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, С. 316–320, 2018
22018
Радянська сміхова культура та ідеологія: опозиція чи конвенція?
MB Stolyar
Культура і сучасність, 24-28, 2011
22011
Ієрофанії свят в контексті радянського хронотопу
МБ Столяр
Сіверянський літопис, 2009
22009
Феномен святості в сучасному філософському дискурсі: європейський контекст
Л Маслюк, М Столяр
Сiверянський лiтопис, 2008
22008
Архетип влади людини над природою в православній культурі
МО Богун, МБ Столяр
22008
К вопросу о некоторых архетипах православной культурологии
МБ Столяр
Христианская мысль, 2007
22007
Понятие «прелести» в эстетике Ф. Достоевского
МБ Столяр
Синопсис, 2000
22000
Антитоталітарний дискурс радянського та польського політичного анекдоту 70–80-х рр. ХХ ст.(компаративний аналіз)
МБ Столяр
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2017
12017
Радянська сміхова культура як форма моральнісного протистояння тоталітаризму
М Столяр
Гілея: науковий вісник, 266-268, 2013
12013
Естетичний зріз протистояння тоталітарних практик та радянської сміхової культури: образ жертви
MB Stolyar
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 16-23, 2012
12012
Ієрофанія духовного сміху в тоталітарному образі радості
MB Stolyar
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 33-40, 2011
12011
Метафізика сміху у філософському дискурсі ХІХ століття. Moland, L.(Ed.).(2018). All Too Human. Laughter, Humor, and Comedy in Nineteenth-Century Philosophy. Boston: Springer
М Столяр
Sententiae 39 (1), 202-215, 2020
2020
МЕТАФІЗИКА СМІХУ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ ХІХ СТОЛІТТЯ.
М Столяр
2020
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА СМІХОВА КУЛЬТУРА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
МБ Столяр
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2020
2020
Проєкт «ЄАП» в особистісному вимірі.
МБ Столяр
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20