Елена Нефедова, Елена Савенкова, Олена Савенкова, Олена Нефьодова, Olena Nefodova, Olena Nefedova
Елена Нефедова, Елена Савенкова, Олена Савенкова, Олена Нефьодова, Olena Nefodova, Olena Nefedova
Дніпровський державний медичний університет, кафедра анатомії людини, клінічної анатомії та
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження впливу нанометалів на стан репродуктивної функції в експерименті
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, ОО Савенкова, ІІ Колосова
Таврический медико-биологический вестник, 2013
112013
Krytychni periody kardiogenezu [Critical periods of cardiogenesis]
OOS VF Shatorna, IS Shponka, LV Abdul-Ogly
Dnipropetrovsk: Porogy, 2010
112010
Формоутворення структурних компонентів серця в нормі та при моделюванні вад розвитку
ВО Козлов, ВФ Шаторна, ОО Савенкова, СВ Козлов, ГО Козловська
Вісник наукових досліджень, 106-108, 2006
92006
Успеваемость студентов первокурсников как показатель адаптации к обучению в медицинском вузе
ОВ Кузнецова, ЕА Нефедова, ВФ Шаторная, ЮВ Демиденко
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 2016
52016
Шляхи покращення успішності студентів фундаментальних кафедр медичних вузів на прикладі кафедри анатомії людини
ГВ Довгаль, ОО Нефьодова, МЮ Жаріков, ЮВ Супонько
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2014
52014
Experimental study of modifying influence of nanoaquachelate gold citrate on embryotoxicity of lead acetate in rats
VF Shatorna, VI Garetz, EM Biletska, NМ Onul, OO Nefyodova, ...
Medychni Perspektyvy 19 (2), 12, 2014
42014
Експериментальне дослідження модифікуючого впливу наноаквахелату цитрату золота на ембріотоксичність ацетату свинцю у щурів
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, ЕМ Білецька, НМ Онул, ОО Нефьодова, ...
Медичні перспективи 19 (2), 2014
42014
Біологічні аспекти наномедицини
IС Чекман, ВФ Шаторна, ОО Савенкова, ВІ Гарець, ВВ Крутенко, ...
Вісник проблем біології і медицини, 31-35, 2011
42011
Вплив тератогенних чинників на базові гістогенетичні процеси ембріонального серця
ОО Савенкова, ВВ Кошарний, ВФ Шаторна
Вісник проблем біології і медицини, 249-252, 2010
42010
Модифікуюча дія цитрату срібла на кардіотоксичність ацетату свинцю в експерименті
ОО Нефьодова
Вісник проблем біології і медицини 4 (4), 2014
32014
Експериментальне дослідження ембріотоксичності ацетату свинцю в комбінації з наноаквахелатом золота
ОО Савенкова
Мир медицины и биологии 9 (3-1 (39)), 2013
32013
Cardiogenesis changes under the impact of cadmium chloride in rat embryogenesis
OO Nefodova, VF Shatorna, OI Halperin, OO Nefodov, GA Yeroshenko, ...
Мир медицины и биологии 15 (3 (69)), 2019
22019
Влияние соединений кадмия и свинца на морфогенез внутренних органов в онтогенезе
ОО Нефьодова
Вісник проблем біології і медицини 3 (4), 2017
22017
Анализ модифицирующего влияния цитратов золота, серебра и железа на эмбриотоксичность ацетата свинца в эксперименте
ВФ Шаторная, ВГ Каплуненко, ИС Чекман, ВИ Гарец, ЭН Белецкая, ...
Морфологія, 99-103, 2014
22014
Пошук нових біоантогоністів ацетату свинцю в експерименті
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, ВВ Майор, ІІ Колосова, ОО Савенкова
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2013
22013
Нанометали: проблеми та стан сучасних досліджень в біології і медицині
ОО Савенкова
Вісник проблем біології і медицини 2 (95), 25-27, 2012
22012
Морфологические аспекты влияния нанопродуктов на организм
ОО Савенкова
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2012
22012
Формоутворення внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини у пренатальному періоді онтогенезу: автореф. ди. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук
ОО Савенкова
Харківський національний медичний університет МОЗ України, 2009
22009
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
ОО Савенкова
Морфологія, 2008
22008
Дослідження впливу ацетату свинцю та цитратів металів на стан репродуктивної функції в експерименті
ОО Савенкова
Вісник проблем біології і медицини.–2013.–Вип 2, 207-213, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20