Елена Нефедова, Елена Савенкова, Олена Савенкова, Олена Нефьодова, Olena Nefodova, Olena Nefedova
Елена Нефедова, Елена Савенкова, Олена Савенкова, Олена Нефьодова, Olena Nefodova, Olena Nefedova
Днепропетровская медицинская академия, кафедра клинической анатомии, анатомии и оперативной хирургии
Підтверджена електронна адреса в dsma.dp.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Использование иммунокорректоров в лечении хронических эрозий желудка
ИВ Маев, ЮВ Нефедова, ЕС Вьючнова, ЕА Нефедова
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии 8 (4), 33-38, 1998
121998
Дослідження впливу нанометалів на стан репродуктивної функції в експерименті
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, ОО Савенкова, ІІ Колосова
Таврический медико-биологический вестник, 2013
92013
Формоутворення структурних компонентів серця в нормі та при моделюванні вад розвитку
ВО Козлов, ВФ Шаторна, ОО Савенкова, СВ Козлов, ГО Козловська
Вісник наукових досліджень, 106-108, 2006
92006
Клиническая эффективность комплексной терапии хронических эрозий желудка с использованием синтетического аналога простагландина Е1 мизопростола (сайтотека).
ИВ Маев, СГ Иванов, ЮВ Нефедова, ЕА Нефедова
Клиническая фармакология и терапия 8 (4), 45-48, 1999
81999
Морфологическая диагностика хронических гастритов (по данным морфометрии гастробиоптатов)
ГГ Автандилов, НТ Ларченко, ЕА Нефедова
Архив патологии, 19-24, 1982
81982
Шляхи покращення успішності студентів фундаментальних кафедр медичних вузів на прикладі кафедри анатомії людини
ГВ Довгаль, ОО Нефьодова, МЮ Жаріков, ЮВ Супонько
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2014
52014
Experimental study of modifying influence of nanoaquachelate gold citrate on embryotoxicity of lead acetate in rats.
VF Shatorna, VI Garetz, EM Biletska, NМ Onul, OO Nefyodova, ...
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 19 (2), 12-17, 2014
42014
Вплив тератогенних чинників на базові гістогенетичні процеси ембріонального серця
ОО Савенкова, ВВ Кошарний, ВФ Шаторна
Вісник проблем біології і медицини, 249-252, 2010
42010
Распознавание речи на основе сегментно-слогового синтеза в терминах пространства состояний
ОН Карпов, ОА Савенкова
Искусственный интеллект, 532-536, 2006
42006
Експериментальне дослідження модифікуючого впливу наноаквахелату цитрату золота на ембріотоксичність ацетату свинцю у щурів
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, ЕМ Білецька, НМ Онул, ОО Нефьодова, ...
Медичні перспективи 19 (2), 2014
32014
Експериментальне дослідження ембріотоксичності ацетату свинцю в комбінації з наноаквахелатом золота
ОО Савенкова
Мир медицины и биологии 9 (3-1 (39)), 2013
32013
Модифікуюча дія цитрату срібла на кардіотоксичність ацетату свинцю в експерименті
ОО Нефьодова
Вісник проблем біології і медицини 4 (4), 2014
22014
Анализ модифицирующего влияния цитратов золота, серебра и железа на эмбриотоксичность ацетата свинца в эксперименте
ВФ Шаторная, ВГ Каплуненко, ИС Чекман, ВИ Гарец, ЭН Белецкая, ...
Морфологія, 99-103, 2014
22014
Пошук нових біоантогоністів ацетату свинцю в експерименті
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, ВВ Майор, ІІ Колосова, ОО Савенкова
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2013
22013
Формоутворення внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини у пренатальному періоді онтогенезу: автореф. ди. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук
ОО Савенкова
Харківський національний медичний університет МОЗ України, 2009
22009
Технология одностадийного синтеза диметилового эфира из природного газа
ОН Савенкова, ЮЮ Михайлова
Вестник Астраханского государственного технического университета, 2008
22008
Технология построения интеллектуальной системы распознавания речи
ОА Савенкова, ОН Карпов
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, 2008
22008
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
ОО Савенкова
Морфологія, 2008
22008
Дослідження впливу ацетату свинцю та цитратів металів на стан репродуктивної функції в експерименті
ОО Савенкова
Вісник проблем біології і медицини.–2013.–Вип 2, 207-213, 0
2
Влияние соединений кадмия и свинца на морфогенез внутренних органов в онтогенезе
ОО Нефьодова
Вісник проблем біології і медицини 3 (4), 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20