Кафедра кримінального права та кримінології
Кафедра кримінального права та кримінології
Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Научно-практический комментарий
У кодекс Украины
отв. ред. СС Сценко].--[3-е изд. исправл. и дополн.].--К.: АСК, 2003
1242003
Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія
ВА Мисливий
Д.: Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ, 109, 2004
1132004
Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення)
ВІ Антипов
Вінниця: ДП ДКФ, 2006
862006
Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції (Теорія та практика): монографія
ВВ Лисенко
К.: Логос 324, 88, 2004
822004
Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування податкових злочинів
ВВ Лисенко
спец. 12.00. 09 «Кримінальний процес та криміналістика, 2006
792006
Кримінально-виконавче право України: підручник
ІГ Богатирьов
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність, 2008
652008
підручник
У державним бюджетом України
кол. авт. за заг. ред. МЯ Азарова.--К.: Зовнішня торгівля, 2010
522010
Українська пенітенціарна наука:[монографія]
ІГ Богатирьов
Х.: Харків юридичний, 2008
522008
Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці
СА Єрохін, ЮВ Нікітін, ІВ Нікітіна
Юридична наука 1, 20-27, 2011
512011
Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією)
ІГ Богатирьов
дис.… доктора юрид. наук, 2006
442006
Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Монографія
ІГ Богатирьов
К.: Атіка, 2005
392005
Кримінальне право України: Загальна частина:[підруч. для студ. вищ. навч. закл.]
ЮВ Александров, ВА Клименко
К.: МАУП, 5, 2004
392004
Правовий статус опозиції. Досвід розвинутих демократій і українські перспективи
І Павленко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
302005
Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник
ВГ Шматько, ЮВ Нікітін
К.: КНТ, 2006
282006
Теоретико-прикладні засади впровадження пробації в Україні: монографія
ОІ Богатирьова
К.: Дакор 368, 2013
262013
Научно-практический комментарий/[Под ред.. СС Яценко, ВИ Шакун]
УК Украины, ЮВ Александров, ВИ Антипов, и др.
К.: Правові джерела, 1998
26*1998
Кримінальне право. Особлива частина. Підручник // [Відп. ред. Шакун ВІ]
ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько, та ін.
К.: НАВСУ.«Правові джерела», 1994
26*1994
Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України): Монографія
ВВ Топчій
ЛьвДУВС, 2010
232010
Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт запобігання злочинам:[монографія]
ІГ Богатирьов, СІ Халімон
Х.: Харків юридичний, 2009, 2009
232009
Режим виконання кримінальних покарань: монографія
ПП Козлов, ЮВ Нікітін, ЛО Стрелков
К.: КНТ, 260-270, 2008
232008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20