Кафедра кримінального права та кримінології
Кафедра кримінального права та кримінології
Університет державної фіскальної служби України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
научноипрактический комментарий/отв. ред. СС Яценко;[3и е изд.]
У кодекс Украины, Александров, Антипов, и др.
К.: АСК, 2003
119*2003
Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія
ВА Мисливий
Д.: Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ, 109, 2004
942004
Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення)
ВІ Антипов
Вінниця: ДП ДКФ, 2006
732006
Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування податкових злочинів
ВВ Лисенко
ступ. д-ра юрид. наук: 12.00. 09/ВВ Лисенко–К., 2006.–32 с, 2006
632006
Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції (Теорія та практика): монографія
ВВ Лисенко
К.: Логос, 2004
612004
Кримінально-виконавче право України: підручник
ІГ Богатирьов
К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність, 2008
502008
Українська пенітенціарна наука:[монографія]
ІГ Богатирьов
Х.: Харків юридичний, 2008
492008
підручник/колектив авторів [заг. редакція МЯ Азарова]
У державним бюджетом України, ВІ Антипов
К.: Міністерство фінансів України, 2010
40*2010
Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією)
ІГ Богатирьов
дис.… доктора юрид. наук, 2006
372006
Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Монографія
ІГ Богатирьов
К.: Атіка, 2005
372005
Кримінальне право України. Загальна частина: підручник
ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько
К.: МАУП, 2004
352004
Курс кримінології: загальна частина: підручник:: у 2 кн.
ОМ Джужа, ВІ Антипов, та ін.
К.: Юрінком Інтер, 2001
31*2001
Правовий статус опозиції. Досвід розвинутих демократій і українські перспективи
І Павленко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
242005
Кримінальне право. Особлива частина. Підручник // [Відп. ред. Шакун ВІ]
ЮВ Александров, ВІ Антипов, МВ Володько, та ін.
К.: НАВСУ.«Правові джерела», 1994
23*1994
Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт запобігання злочинам:[монографія]
ІГ Богатирьов, СІ Халімон
Х.: Харків юридичний, 2009, 2009
222009
Державна кримінально-виконавча служба України (Історія та сучасність)
ІГ Богатирьов, ОІ Богатирьова
Д.: ПП «Ліра ЛТД, 2007
212007
Научно-практический комментарий/[Под ред.. СС Яценко, ВИ Шакун]
УК Украины, ЮВ Александров, ВИ Антипов, и др.
К.: Правові джерела, 1998
21*1998
Теоретико-прикладні засади впровадження пробації в Україні: монографія
ОІ Богатирьова
К.: Дакор 368, 2013
202013
Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України): Монографія
ВВ Топчій
ЛьвДУВС, 2010
202010
Кримінальне право Укра¿ ни
ЮВ Александров, ВА Клименко, ВІ Антипов, та інш
202004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20