Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, ТНТУ ім. І. Пулюя
Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, ТНТУ ім. І. Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical UniversityТернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Основи менеджменту
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Львів: Світ, 199, 1995
2611995
Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Тернопіль: Лілея 292, 1997
901997
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
522008
Управління витратами
ІЄ Давидович
Центр учбової літератури, 2008
502008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
442009
Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи
ІП Вовк, ИП Вовк
ТНТУ, 2011
372011
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ТНТУ 271, 2010
372010
Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства
ЛЯ Малюта, ЛЯ Малюта
ТНТУ, 2011
362011
Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ГЙ Островська, ОР Квасовський
Галицький економічний вісник. ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011
312011
Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
312010
Основи теорії та практики управління
БМ Андрушків
Львів: Світ, 204, 1993
281993
Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва/[БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар та ін.]
БМ Андрушків
Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя 344, 5-32, 2011
242011
Корпоративне управління: Навчальний посібник
БМ Андрушків, СП Черничинець
К.: Кондор, 2011
232011
Фінансовий менеджмент: навч. посібн
ГЙ Островська
Тернопіль: Підручники і посібники, 2008
232008
Економіка енергетики: Навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів
БП Федишин
Тернопіль. Астон.–160с, 2003
232003
Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства
БМ Андрушків
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 102-107, 2011
222011
Забезпечення якості продукції–необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі
ЛЯ Малюта
Економіка, фінанси, право, 11-14, 2008
222008
Конкретизація понять капіталізації підприємства
ЛМ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 24-29, 2009
182009
Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах
Л Тулуш, Л Тулуш, Н Малініна, Н Малинина
ТНТУ, АСУ, 2012
162012
Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу підприємства
РП Шерстюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012
142012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20