Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, ТНТУ ім. І. Пулюя
Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, ТНТУ ім. І. Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical UniversityТернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи менеджменту
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Львів: Світ, 199, 1995
4041995
Управління витратами: Навчальний посібник
ІЄ Давидович
К.: Центр учбової літератури 208, 2008
2492008
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
592008
Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків
ОМ Владимир, ОВ Дзюблюк
Вісник Національного банку України, 2014
512014
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
492009
Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи
ІП Вовк, ИП Вовк
ТНТУ, 2011
482011
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ТНТУ 271, 2010
472010
Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства
ЛЯ Малюта, ЛЯ Малюта
ТНТУ, 2011
432011
Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ГЙ Островська, ОР Квасовський
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
392011
Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
392010
Корпоративне управління: Навчальний посібник
БМ Андрушків, СП Черничинець
К.: Кондор, 2011
302011
Основи теорії та практики управління
БМ Андрушків
Львів: Світ, 204, 1993
301993
Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва/[БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар та ін.]
БМ Андрушків
Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2011
282011
Економіка енергетики: Навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів
БП Федишин
Тернопіль. Астон.–160с, 2003
262003
Фінансовий менеджмент: навч. посібн
ГЙ Островська
Тернопіль: Підручники і посібники, 2008
252008
Забезпечення якості продукції–необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі
ЛЯ Малюта
Економіка, фінанси, право, 11-14, 2008
252008
Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах
Л Тулуш, Л Тулуш, Н Малініна, Н Малинина
ТНТУ, АСУ, 2012
232012
Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства
БМ Андрушків
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 102-107, 2011
232011
Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]
BM Andrushkiv, OE Kuzmyn
Lviv, Ukraine: Svit (in Ukrainian), 1995
231995
Конкретизація понять капіталізації підприємства
ЛМ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 24-29, 2009
222009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20