Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, ТНТУ ім. І. Пулюя
Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, ТНТУ ім. І. Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical UniversityТернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Основи менеджменту
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Львів: Світ, 199, 1995
2891995
Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми
БМ Андрушків, ОЄ Кузьмін
Тернопіль: Лілея 292, 1997
911997
Управління витратами
ІЄ Давидович
Центр учбової літератури, 2008
552008
Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія
БМ Андрушків
Тернопіль: Тернограф, 2008
552008
Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
472009
Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи
ІП Вовк, ИП Вовк
ТНТУ, 2011
402011
Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства
ЛЯ Малюта, ЛЯ Малюта
ТНТУ, 2011
392011
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта
Тернопіль: ТНТУ 271, 2010
392010
Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ГЙ Островська, ОР Квасовський
Галицький економічний вісник. ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011
382011
Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення
Г Нагорняк, ЮЯ Вовк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
342010
Основи теорії та практики управління
БМ Андрушків
Львів: Світ, 204, 1993
301993
Фінансовий менеджмент: навч. посібн
ГЙ Островська
Тернопіль: Підручники і посібники, 2008
272008
Корпоративна культура
БМ Андрушків, СП Черничинець
К.: Кондор, 2011
232011
Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства
БМ Андрушків
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 102-107, 2011
232011
Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва/[БМ Андрушків, ЮЯ Вовк, ІЮ Крамар та ін.]
БМ Андрушків
Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2011
232011
Забезпечення якості продукції–необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі
ЛЯ Малюта
Економіка, фінанси, право, 11-14, 2008
232008
Економіка енергетики: Навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів
БП Федишин
Тернопіль. Астон.–160с, 2003
232003
Конкретизація понять капіталізації підприємства
ЛМ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 24-29, 2009
202009
Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах
Л Тулуш, Л Тулуш, Н Малініна, Н Малинина
ТНТУ, АСУ, 2012
192012
Проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні та шляхи їх вирішення
ДМ Дідух
Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
152011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20