Andrii Semenenko Андрій Семененко
Andrii Semenenko Андрій Семененко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості впливу деяких інфузійних розчинів на церебральну гемодинаміку при гострому ішемічному інсульті
АІ Семененко, ЮЮ Кобеляцький, БО Кондрацький, ІФ Семененко
Медицина неотложных состояний, 2016
92016
Patent Ukrainy na korysnu model № 84257 MPK (2013.01) A61K 31/215
NO Semenenko, HІ Stepaniuk, АІ Semenenko, SІ Kovalenko, ...
Zastosuvannia natriievoi soli, 2013
62013
Морфологічні особливості печінки щурів на ранніх стадіях опікової хвороби при інфузійній терапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами
АІ Семененко, МС Пушкар, АП Король
Вісник морфології 17 (2), 285-289, 2011
62011
Оценка терапевтического эффекта 0, 9% раствора NaCl по показателям церебральной гемодинамики при ишемии-реперфузии головного мозга крыс
АИ Семененко
Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2014
52014
Вплив лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% на динаміку деяких показників функціонування печінки при опіковій хворобі у щурів
АІ Семененко, БО Кондрацький, ОО Яковлева, АВ Шеремета, ...
Вісник морфології 16 (2), 363-5, 2010
52010
Оцінка терапевтичної ефективності 0, 9% розчину NaCl та розчину маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом
АІ Семененко, ЮЮ Кобеляцький, БО Кондрацький, НО Семененко
Медицина неотложных состояний, 2016
42016
Влияние инфузионных растворов на динамику активности нейрон-специфической энолазы и белка S 100 у крыс в условиях острого нарушения мозгового кровообращения
АИ Семененко, БА Кондрацкий, ЮЮ Кобеляцкий
Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье», 2013
42013
Изучение влияния Глиятона®(холина альфосцерата) на течение послеоперационного периода у больных после общей анестезии
АИ Семененко, ЮЕ Сурсаев, АИ Дацюк, НО Семененко
Медицина неотложных состояний, 2016
32016
Порівняльна характеристика клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин печінки на фоні опікової хвороби у щурів в залежності від фармакотерапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами
АІ Семененко, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко, ІВ Гунас
Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, 2011
32011
Вивчення впливу Гліятону®(холіну альфосцерату) на перебіг післяопераційного періоду у хворих після загальної анестезії
АІ Семененко, ЮЄ Сурсаєв, ОІ Дацюк, НО Семененко
Медицина неотложных состояний, 75-78, 2016
22016
Корекція ендотеліальної дисфункції та дисцитокінемії у хворих за тяжкого гострого панкреатиту при проведенні ранньої рідинної ресусцитації
ОІ Дацюк, ГВ Бевз, АІ Семененко
Клінічна хірургія, 24–27-24–27, 2016
22016
Features of the influence of some infusion solutions on cerebral hemodynamics in acute ischemic stroke
AI Semenenko, K YuYu, BO Kondratsky, IF Semenenko
Emergency medicine 4 (75), 118-121, 2016
22016
Динаміка активності нейронспецифічної енолази та вмісту білка S 100 у крові щурів за умов гострого порушення мозкового кровообігу та курсового введення 0, 9% розчину NаСІ
АІ Семененко
Фармакологія та лікарська токсикологія, 9-13, 2013
22013
Порівняльна оцінка терапевтичного ефекту колоїдно-гіперосмолярних розчинів в умовах опікової хвороби за динамікою показників біоенергетичних процесів в печінці
АІ Семененко, БО Кондрацький, ОО Яковлева
Український журнал гематології та трансфузіології, 21-24, 2010
22010
The analysis of mortality rates in patients with acute ischemic stroke in a hospital at differentiated infusion therapy
AI Semenenko
Journal of Education, Health and Sport 6 (6), 300-307, 2016
12016
Особенности влияния некоторых инфузионных растворов на церебральную гемодинамику при остром ишемическом инсульте
АІ Семененко, ЮЮ Кобеляцький, БО Кондрацький, ІФ Семененко
Медицина неотложных состояний, 118-121, 2016
12016
Активність нейрон-специфічної енолази у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на фоні корекції інфузійними розчинами
АІ Семененко
PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, 52-58, 2016
12016
Вплив інфузійних розчинів на фрагментацію ДНК клітин соматосенсорної кори при ішемії-реперфузії головного мозку у щурів
АІ Семененко, ІЛ Ходаківський, ІЛ Черешнюк, БО Кондрацький, ...
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 3, 14-19, 2014
12014
Гемодинаміка при ішемії-реперфузії головного мозку щурів при застосуванні деяких інфузійних розчинів
АІ Семененко, БО Кондрацький, ЮЮ Кобеляцький
Буковинський медичний вісник 18 (4), 127-131, 2014
12014
Влияние некоторых инфузионных растворов на состояние энергетического метаболизма головного мозга крыс при ишемии-реперфузии
АИ Семененко, БА Кондрацкий, ЮЮ Кобеляцкий
Вятский медицинский вестник, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20