Andrii Semenenko Андрій Семененко
Andrii Semenenko Андрій Семененко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості впливу деяких інфузійних розчинів на церебральну гемодинаміку при гострому ішемічному інсульті
АІ Семененко, ЮЮ Кобеляцький, БО Кондрацький, ІФ Семененко
Медицина неотложных состояний, 2016
122016
Patent Ukrainy na korysnu model № 84257 MPK (2013.01) A61K 31/215
NO Semenenko, HІ Stepaniuk, AІ Semenenko, CІ Kovalenko, ...
Zastosuvannia natriievoi soli, 2013
72013
Оцінка терапевтичної ефективності 0, 9% розчину NaCl та розчину маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом
АІ Семененко, ЮЮ Кобеляцький, БО Кондрацький, НО Семененко
Медицина неотложных состояний, 2016
52016
Оценка терапевтического эффекта 0, 9% раствора NaCl по показателям церебральной гемодинамики при ишемии-реперфузии головного мозга крыс
АИ Семененко
Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2014
52014
Морфологічні особливості печінки щурів на ранніх стадіях опікової хвороби при інфузійній терапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами
АІ Семененко, МС Пушкар, АП Король
Вісник морфології 17 (2), 285-289, 2011
42011
Влияние инфузионных растворов на динамику активности нейрон-специфической энолазы и белка S 100 у крыс в условиях острого нарушения мозгового кровообращения
АИ Семененко, БА Кондрацкий, ЮЮ Кобеляцкий
Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье», 2013
32013
Корекція ендотеліальної дисфункції та дисцитокінемії у хворих за тяжкого гострого панкреатиту при проведенні ранньої рідинної ресусцитації
ОІ Дацюк, ГВ Бевз, АІ Семененко
Клінічна хірургія, 24–27-24–27, 2016
22016
Features of the Effects of Some Infusion Solutions on the Cerebral Hemodynamics in Acute Ischemic Stroke
AI Semenenko, YY Kobeliatskyi, BO Kondratskyi, IF Semenenko
Emergency medicine, 118-121, 2016
22016
Порівняльна характеристика клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин печінки на фоні опікової хвороби у щурів в залежності від фармакотерапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами
АІ Семененко, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко, ІВ Гунас
Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, 2011
22011
Порівняльна оцінка терапевтичного ефекту колоїдно-гіперосмолярних розчинів в умовах опікової хвороби за динамікою показників біоенергетичних процесів в печінці
АІ Семененко, БО Кондрацький, ОО Яковлева
Український журнал гематології та трансфузіології, 21-24, 2010
22010
The analysis of mortality rates in patients with acute ischemic stroke in a hospital at differentiated infusion therapy
AI Semenenko
Journal of Education, Health and Sport 6 (6), 300-307, 2016
12016
Evaluation of the Therapeutice Fficacy of 0.9% NaCl Solution and the Solution of Mannitol in Patients with Acute Ischemic Stroke by Neurologic Deficit
AI Semenenko, YY Kobelyatskyi, BА Kondratskyi, NA Semenenko
Emergency medicine, 98-101, 2016
12016
Изучение влияния Глиятона®(холина альфосцерата) на течение послеоперационного периода у больных после общей анестезии
АИ Семененко, ЮЕ Сурсаев, АИ Дацюк, НО Семененко
Медицина неотложных состояний, 2016
12016
Активність нейрон-специфічної енолази у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на фоні корекції інфузійними розчинами
АІ Семененко
Біль, знеболення та інтенсивна терапія, 52-58, 2016
12016
Гемодинаміка при ішемії-реперфузії головного мозку щурів при застосуванні деяких інфузійних розчинів
АІ Семененко, БО Кондрацький, ЮЮ Кобеляцький
Буковинський медичний вісник 18 (4), 127-131, 2014
12014
Влияние некоторых инфузионных растворов на состояние энергетического метаболизма головного мозга крыс при ишемии-реперфузии
АИ Семененко, БА Кондрацкий, ЮЮ Кобеляцкий
Вятский медицинский вестник, 2014
12014
Динаміка активності нейронспецифічної енолази та вмісту білка S 100 у крові щурів за умов гострого порушення мозкового кровообігу та курсового введення 0, 9% розчину NаСІ
АІ Семененко
Фармакологія та лікарська токсикологія, 9-13, 2013
12013
EVALUATION OF THE EFFECT OF ADEMOL ON THE DYNAMICS OF NEURON-SPECIFIC ENOLASE IN TRAUMATIC BRAIN INJURY IN RATS.
S Semenenko, A Semenenko, S Malik, N Semenenko, L Malik
Georgian Medical News, 123-126, 2020
2020
Влияние адемола на уровень фактора некроза опухоли α в головном мозге крыс с модельным травматическим поражением мозга
СИ Семененко, АИ Семененко, СС Полищук, ЛА Вознюк, ...
Медицина неотложных состояний 16 (4), 2020
2020
Исследование влияния адемола на обмен оксида азота в головном мозге крыс с черепно-мозговой травмой
СИ Семененко, АИ Семененко, СС Полищук, ЛА Вознюк, ...
Медицина неотложных состояний 16 (1), 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20