Andrii Semenenko Андрій Семененко
Andrii Semenenko Андрій Семененко
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Особливості впливу деяких інфузійних розчинів на церебральну гемодинаміку при гострому ішемічному інсульті
АІ Семененко, ЮЮ Кобеляцький, БО Кондрацький, ІФ Семененко
Медицина неотложных состояний, 2016
102016
Patent Ukrainy na korysnu model № 84257 MPK (2013.01) A61K 31/215
NO Semenenko, HІ Stepaniuk, AІ Semenenko, CІ Kovalenko, ...
Zastosuvannia natriievoi soli, 2013
62013
Оцінка терапевтичної ефективності 0, 9% розчину NaCl та розчину маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом
АІ Семененко, ЮЮ Кобеляцький, БО Кондрацький, НО Семененко
Медицина неотложных состояний, 2016
42016
Оценка терапевтического эффекта 0, 9% раствора NaCl по показателям церебральной гемодинамики при ишемии-реперфузии головного мозга крыс
АИ Семененко
Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2014
32014
Влияние инфузионных растворов на динамику активности нейрон-специфической энолазы и белка S 100 у крыс в условиях острого нарушения мозгового кровообращения
АИ Семененко, БА Кондрацкий, ЮЮ Кобеляцкий
Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье», 2013
32013
Корекція ендотеліальної дисфункції та дисцитокінемії у хворих за тяжкого гострого панкреатиту при проведенні ранньої рідинної ресусцитації
ОІ Дацюк, ГВ Бевз, АІ Семененко
Клінічна хірургія, 24–27-24–27, 2016
22016
The analysis of mortality rates in patients with acute ischemic stroke in a hospital at differentiated infusion therapy
AI Semenenko
Journal of Education, Health and Sport 6 (6), 300-307, 2016
12016
Evaluation of the Therapeutice Fficacy of 0.9% NaCl Solution and the Solution of Mannitol in Patients with Acute Ischemic Stroke by Neurologic Deficit
AI Semenenko, YY Kobelyatskyi, BА Kondratskyi, NA Semenenko
Emergency medicine, 98-101, 2016
12016
Изучение влияния Глиятона®(холина альфосцерата) на течение послеоперационного периода у больных после общей анестезии
АИ Семененко, ЮЕ Сурсаев, АИ Дацюк, НО Семененко
Медицина неотложных состояний, 2016
12016
Features of the Effects of Some Infusion Solutions on the Cerebral Hemodynamics in Acute Ischemic Stroke
AI Semenenko, YY Kobeliatskyi, BO Kondratskyi, IF Semenenko
Emergency medicine, 118-121, 2016
12016
Гемодинаміка при ішемії-реперфузії головного мозку щурів при застосуванні деяких інфузійних розчинів
АІ Семененко, БО Кондрацький, ЮЮ Кобеляцький
Буковинський медичний вісник 18 (4), 127-131, 2014
12014
Влияние некоторых инфузионных растворов на состояние энергетического метаболизма головного мозга крыс при ишемии-реперфузии
АИ Семененко, БА Кондрацкий, ЮЮ Кобеляцкий
Вятский медицинский вестник, 2014
12014
Динаміка активності нейронспецифічної енолази та вмісту білка S 100 у крові щурів за умов гострого порушення мозкового кровообігу та курсового введення 0, 9% розчину NаСІ
АІ Семененко
Фармакологія та лікарська токсикологія, 9-13, 2013
12013
Порівняльна характеристика клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин печінки на фоні опікової хвороби у щурів в залежності від фармакотерапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами
АІ Семененко, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко, ІВ Гунас
Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, 2011
12011
Порівняльна оцінка терапевтичного ефекту колоїдно-гіперосмолярних розчинів в умовах опікової хвороби за динамікою показників біоенергетичних процесів в печінці
АІ Семененко, БО Кондрацький, ОО Яковлева
Український журнал гематології та трансфузіології, 21-24, 2010
12010
Evaluation of neuroprotective properties of Ademol with experimental traumatic brain injury conditions
SI Semenenko, OA Khodakivsky, OM Semenenko, OO Yakovleva, ...
Reports of Vinnytsia National Medical University 23 (2), 209-211, 2019
2019
Сортові особливості формування урожаю ячменю ярого в умовах Південного степу України
ЗВ Білоусова, ЗВ Белоусова, ВА Кенєва, АІ Семененко
2019
Досвід застосування інноваційних методик для формування клінічного мислення у студентів медичного університету
СЛ Малик, ЛМ Желіба, ЯА Медражевська, АІ Семененко, ГІ Хребтій
Клінічна та експериментальна патологія, 183-187, 2019
2019
Пацієнт-контрольована аналгезія в дитячій хірургії
ДВ Дмитрієв, АІ Семененко, ЄО Глазов, ОО Калінчук
Медицина невідкладних станів, 185-186, 2019
2019
«Важкі дихальні шляхи» в дитячій анестезіології: особливості та перспективи підвищення якості освіти лікарів
ДВ Дмитрiєв, АІ Семененко, ЮМ Бабіна, ОА Назарчук
Біль, знеболення та інтенсивна терапія, 100-106, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20