Ольга Баковецька
Ольга Баковецька
МНУ імені В.О.Сухомлинського інститут історії, політології та права
Підтверджена електронна адреса в mdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми культурного життя півдня України на сторінках періодичної преси (90-ті роки ХХ століття)
ОО Баковецька
Баковецька Ольга Олександрівна, 0
3
Історія виникнення та розбудови римо-католицьких церков в місті Одеса (ХІХ століття)
ОО Баковецька
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2013
22013
Політика царизму щодо Римо-Католицької Церкви в середині ХІХ ст.
ОО Баковецька
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
22011
Зміни інституційних основ РКЦ доби реформ і контрреформ другої половини ХІХ століття
О Баковецька
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2018
12018
Розвиток мережі парафій Римо-католицької церкви у Херсонській губернії в ХІХ столітті
ОО Баковецька
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
12014
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ХІХ СТОЛІТТІ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕЩИНИ (HISTORY OF BECOMING АND DEVELOPMENT OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN ХІХ’TH ON …
ОО Баковецька
Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Серія …, 2014
12014
Римо-католицька церква Східної України в ХІХ столітті
ОО Баковецька
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
12014
Католицька освіта в Україні в кінці XVII-перша чверть ХІХ ст.
ОО Баковецька
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2013
12013
Дистанційна освіта в Україні та світі: проблеми та перспективи
ОО Баковецька
2021
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
О Баковецька
Літопис Волині, 36-41, 2020
2020
Культурна політика України та процеси євроінтеграції в аспекті національної ідентичності
ОО Баковецька
2020
ВНЕСОК ПРЕДСТАВНИКІВ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ГРОМАД У РОЗВИТОК БЛАГОДІЙНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ХІХ СТ.
О БАКОВЕЦЬКА
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (27), 4-10, 2020
2020
Етноконфесійні процеси в Україні в ХХ столітті
ОО Баковецька
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2019
2019
Політика самодержавства в сфері освіти в другій половині ХІХ століття: остаточна ліквідація мережі римо-католицьких навчальних закладів в Україні
О Баковецька
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2018
2018
Римо-католицькацерква України кінця ХVІІІ–ХІХ століть у сучасній історіографії
ОО Баковецька
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
2017
Актуальні проблеми історії церкви в Україні
ОО Баковецька
ФОП Швець ВД, 2017
2017
Римо-католицькацерква України кінця ХVІІІ–ХІХстоліть: дореволюційна історіографія
ОО Баковецька
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
2016
Римско-католическая церковь Восточной Украины в ХІХ веке
ОО Баковецька
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
2014
Історія розвитку римо-католицьких громад Криму в ХІХ столітті
О Баковецька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
2014
Акціонерні установи іпотечного кредитування в губерніях Правобережної України другої половини ХІХ ст.
А Криськов
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20