Підписатись
Галина Розлуцька
Галина Розлуцька
Інші іменаRozlutska Galyna, Galina Rozlutska
Ужгородський національний університет, факультет суспільних наук, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в uzhnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного виховання молодших школярів у Закарпатті (1919–1939 рр.)
ГМ Розлуцька
Дрогобич: Коло, 2005
382005
Інноваційні технології в педагогічному процесі вищої школи
ГМ Розлуцька
Видавництво УжНУ «Говерла», 2011
162011
Використання інтерактивних технологій в освітньому процесі
ІІ Криворучко, МС Ковтанюк
Житомирська політехніка, 0
12
Формування національної свідомості українців у процесі державотворення
Г Розлуцька
Видавництво УжНУ" Говерла", 2009
112009
The system of pedagogical concepts in globalization conditions
M Sokol, O Tsaryk, G Rozlutska, N Hupka-Makohin, I Horenko
102020
Змішане навчання як інноваційна форма організації освітнього процесу у закладах вищої освіти
O Tsiuniak, H Rozlutska
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2021
82021
Взаємодія соціальних інститутів у вихованні дітей: навч.-метод. посіб. Ужгород: Говерла, 2018. 116 с
ГМ Розлуцька
Ужгород: Говерла, 2018
82018
Вивчення проблеми Інтернет-залежності: аналіз результатів експериментального дослідження
Г Розлуцька, М Опачко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2012
82012
Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти
O Tsiuniak, H Rozlutska, O Kravets
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2021
62021
Tolerance in the communicative culture of modern educational manager
M Sokol, R Galyna, S Khrystyna, O Hvozdyak, G Violetta, I Svitlana
Propósitos y representaciones 9 (2), 74, 2021
62021
Становлення і розвиток професійної освіти в Закарпатті (1919–1939 рр.)
ІЄ Дацків, Г Розлуцька
Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла, 2015
52015
Проектування системи психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного мислення майбутніх педагогів
Л Ковальчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 39-45, 2014
52014
Організація науково-дослідницької діяльності здобувачів магістерських програм в умовах війни
ГМ Розлуцька, ГА Русин
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022
42022
Educational traditions of healthy lifestyle of pupils of public schools of transcarpathia (1919–1939)
GM ROZLUTSKA
Medical education, 127-132, 2020
42020
Педагогічна взаємодія з батьками учнів у реалізації педагогіки партнерства у концепції «Нова українська школа»
ГМ Розлуцька, А Драч, Л Костик
ДВНЗ “УжНУ”, 2019
42019
Місце теми «Інструкція SELECT» в змістовому модулі «Реляційні бази даних» та методика її навчання
ОЮ Мулеса, ФЕ Гече, ГМ Розлуцька, ЮЮ Імре
Физико-математическое образование, 260-263, 2018
42018
Розвиток професійної педагогічної освіти на Закарпатті у Чехословацький період
Г Розлуцька
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2011
42011
Формування інформаційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня засобами сервісів Google
ГМ Розлуцька, ОВ Невмержицька, ВС Назаров
Вид-во УжНУ Говерла, 2022
32022
Formuvannia informatsiino-tsifrovoyi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv pochatkovykh klasiv u zakladakh vyshchoyi osvity [Formation of informational and digital competence of …
O Tsiuniak, H Rozlutska, O Kravets
Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series:“Pedagogy. Social work, 48, 2021
32021
Принцип полікультурності у організації толерантного освітнього простору українського дошкілля
Г Розлуцька, МО Сокол, ТЛ Гавриленко
Ун-т імені Альфреда Нобеля, 2020
32020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20