Подписаться
Маргарита Іванівна Скрипник (Margaryta Skrypnyk)
Маргарита Іванівна Скрипник (Margaryta Skrypnyk)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції: монографія
МІ Скрипник
Житомир: ЖДТУ 631, 2011
692011
Сутність витрат як економічної категорії
МІ Скрипник
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 159-166, 2009
532009
Затрати і витрати: проблема трактування понять
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
472009
Організація обліку витрат у розрізі центрів витрат та центрів відповідальності
МІ Скрипник
Облік і фінанси АПК, 2011
442011
Шляхи підвищення компетентності педагогів в організації освітнього процесу для дітей з аутизмом
Т Скрипник
Особлива дитина: навчання і виховання, 49-57, 2015
31*2015
Методи обліку витрат і методи калькулювання: сутність і співвідношення понять
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
292009
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
242016
Особливості калькулювання собівартості продукції з використанням “директ-костингу”
МІ Скрипник
ЖДТУ, 2010
232010
Собівартість продукції як економічна категорія
М Скрипник
Економічний аналіз. Тернопіль, 339-341, 2010
222010
Визначення сутності понять “витрати” та “затрати”
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2010
172010
Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями
МІ Скрипник
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 120-123, 2010
132010
Проблеми обліку та управління розрахунками з покупцями та замовниками
МІ Скрипник, ВВ Кладькова
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
122013
Enterprise energy supply system design management based on renewable energy sources
S Drobyazko, M Skrypnyk, N Radionova, O Hryhorevska, M Matiukha
Global Journal of Environmental Science and Management, 2021
112021
Облікова регламентація планування та калькулювання собівартості продукції на молокопереробних підприємствах
МІ Скрипник, ІМ Вигівська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
112012
Взаємозв’язок методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
ВМ Ільченко, ЯЮ Гагаріна
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023
102023
Сучасний підхід до організації обліку запасів на підприємстві
МІ Скрипник, АМ Галатенко
Ефективна економіка, 2015
102015
Ідентифікація накладних витрат з метою визначення собівартості продукції
МІ Скрипник
Облік і фінанси АПК, 61-64, 2010
102010
АНАЛІЗ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА НАПРЯМОМ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК” ЗА ПЕРІОД З 1991-2010 Р.
МІ Скрипник
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 177-184, 2010
102010
Собівартість продукції як економічна категорія [Електронний ресурс]
М Скрипник
М. Скрипник. URL: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum./Ecan/2010_7 …, 0
10
Методика обліку розрахунків підприємства з покупцями та замовниками
В Слепченко, М Скрипник
Економіка та суспільство, 2021
92021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20