Маргарита Іванівна Скрипник (Margaryta Skrypnyk)
Маргарита Іванівна Скрипник (Margaryta Skrypnyk)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції
МІ Скрипник
372012
Затрати і витрати: проблема трактування понять
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
342009
Організація обліку витрат у розрізі центрів витрат та центрів відповідальності
МІ Скрипник
Облік і фінанси АПК, 2011
292011
Методи обліку витрат і методи калькулювання: сутність і співвідношення понять
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
252009
Сутність витрат як економічної категорії
МІ Скрипник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
232009
АВС-калькулювання
МІ Скрипник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
182009
Визначення сутності понять “витрати” та “затрати”
МІ Скрипник
ЖДТУ, 2010
142010
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
132016
Собівартість продукції як економічна категорія
М Скрипник
Економічний аналіз, 339-341, 2010
132010
Особливості калькулювання собівартості продукції з використанням “директ-костингу”
МІ Скрипник
ЖДТУ, 2010
132010
Собівартість продукції як економічна категорія [Електронний ресурс]
М Скрипник
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum./Ecan/2010_7/pdf …, 0
11
Сучасний підхід до організації обліку запасів на підприємстві
МІ Скрипник, АМ Галатенко
Ефективна економіка, 2015
102015
Соціально-економічна сутність категорії прибуток підприємства
МІ Скрипник, НС Кострубіцька
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
102013
Облікова регламентація планування та калькулювання собівартості продукції на молокопереробних підприємствах
МІ Скрипник, ІМ Вигівська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
92012
Ідентифікація накладних витрат з метою визначення собівартості продукції
МІ Скрипник
Облік і фінанси АПК, 61-64, 2010
92010
АНАЛІЗ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА НАПРЯМОМ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК” ЗА ПЕРІОД З 1991-2010 Р.
МІ Скрипник
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 177-184, 2010
92010
Особливості методу калькулювання за стадіями життєвого циклу
МІ Скрипник
Економічний аналіз.–2010.–Вип 6, 334-337, 2010
72010
Специфікація ризиків в зовнішній торгівлі
ЛВ Руденко, МІ Скрипник
Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць.–К.: КНЕУ …, 2001
72001
Трактування сутності собівартості продукції, її види та значення в процесі калькулювання
МІ Скрипник
Облік і фінанси АПК., 2010
62010
Шляхи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу
М Скрипник
Економіка. Фінанси. Право, 34-37, 2002
62002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20