Маргарита Іванівна Скрипник (Margaryta Skrypnyk)
Маргарита Іванівна Скрипник (Margaryta Skrypnyk)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції
МІ Скрипник
392012
Затрати і витрати: проблема трактування понять
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
322009
Організація обліку витрат у розрізі центрів витрат та центрів відповідальності
МІ Скрипник
Облік і фінанси АПК, 2011
282011
Методи обліку витрат і методи калькулювання: сутність і співвідношення понять
МІ Скрипник
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
222009
Сутність витрат як економічної категорії
МІ Скрипник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
212009
АВС-калькулювання
МІ Скрипник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
182009
Собівартість продукції як економічна категорія
М Скрипник
Економічний аналіз, 339-341, 2010
122010
Особливості калькулювання собівартості продукції з використанням “директ-костингу”
МІ Скрипник
ЖДТУ, 2010
112010
Собівартість продукції як економічна категорія [Електронний ресурс]
М Скрипник
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum./Ecan/2010_7/pdf …, 0
10
Сучасний підхід до організації обліку запасів на підприємстві
МІ Скрипник, АМ Галатенко
Ефективна економіка, 2015
92015
Облікова регламентація планування та калькулювання собівартості продукції на молокопереробних підприємствах
МІ Скрипник, ІМ Вигівська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
92012
Визначення сутності понять “витрати” та “затрати”
МІ Скрипник
ЖДТУ, 2010
92010
Ідентифікація накладних витрат з метою визначення собівартості продукції
МІ Скрипник
Облік і фінанси АПК, 61-64, 2010
92010
АНАЛІЗ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА НАПРЯМОМ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК” ЗА ПЕРІОД З 1991-2010 Р.
МІ Скрипник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
92010
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
82016
Соціально-економічна сутність категорії прибуток підприємства
МІ Скрипник, НС Кострубіцька
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
82013
Специфікація ризиків в зовнішній торгівлі
ЛВ Руденко, МІ Скрипник
Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць.–К.: КНЕУ …, 2001
72001
Особливості методу калькулювання за стадіями життєвого циклу
МІ Скрипник
Економічний аналіз.-2010.-Вип, 334-337, 2010
62010
Життєвий цикл та методи калькулювання за стадіями [Електронний ресурс]
МІ Скрипник
Режим доступу з: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ …, 2010
52010
Трактування сутності собівартості продукції, її види та значення в процесі калькулювання
МІ Скрипник
Облік і фінанси АПК., 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20