Підписатись
Гуляева А.Б., Гуляєа Г.Б.,Huliaieva H.В. Guliaieva GB (Gulaeva,Gulyaeva, Guliaieva, Karlova)
Гуляева А.Б., Гуляєа Г.Б.,Huliaieva H.В. Guliaieva GB (Gulaeva,Gulyaeva, Guliaieva, Karlova)
Институт микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в serv.imv.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особенности реакции растений на дефицит фосфора
ВВ Швартау, БИ Гуляев, АБ Карлова
Физиология и биохимия культурных растений, 2009
312009
Effect of nanoaquacitrates on physiological parameters of Fodder Galega infected with phytoplasma
H Huliaieva, I Tokovenko, V Maksin, V Kaplunenko, A Kalinichenko
Ecological Chemistry and Engineering 25 (1), 153, 2018
82018
Фосфорне живлення, фотосинтез і продуктивність рослин цукрових буряків за дії біологічно активних речовин
ГБ Гуляєва
К.: ООО «НПП «Інтерсервіс, 2013
82013
Економічна і енергетична ефективність вирощування пшениці м’якої озимої за позакореневого підживлення комплексними мікродобривами
ММ Богдан, ГБ Гуляєва, ВП Карпенко
Збалансоване природокористування, 72-75, 2016
52016
Хвороби козлятника східного: моніторинг, діагностика, профілактика. Методичні рекомендації
ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ІП Токовенко, ...
42016
Зміни у фотосинтетичному апараті озимої пшениці за дії мікоплазми A. laidlawii
ГБ Гуляєва, ІП Токовенко, ВП Патика
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
42015
Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист: [монографія]
ВФ Петриченко, ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ...
3*2016
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНИХ ХЕЛАТНИХ ДОБРИВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ТКАНИН КОРЕНІВ І ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ
ВП Богдан М.М., Карпенко, ГБ Гуляєва
Вісник Уманського НУС, 37-43, 2015
3*2015
Вплив позакореневого підживлення комплексним мікродобривом на фотосинтетичний апарат і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої
ММ Богдан, ГБ Гуляєва
" Diamond trading tour"©, 10, 2014
32014
Вплив сумісної дії комплексного добрива та фунгіциду на фотосинтетичний апарат і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої
ММ Богдан, ГБ Гуляєва
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
32014
Вплив обробки біологічно активними речовинами на ферментативну активність компонентів антиоксидантної системи рослин озимої пшениці
ГБ Гуляєва, ММ Богдан
Фактори експериментальної еволюції організмів, 207-211, 2013
32013
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИИ ГОМЕОСТАЗА B КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ
ММ Богдан, АБ Гуляева
BLACK SEA, 68, 2012
32012
Phytohormone ratio and photosynthetic activity of bread wheat plants under the effect of bioactive substances
VP Patyka, HB Huliaieva, MM Bohdan, IP Tokovenko, LA Pasichnyk, ...
PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS 51 (2), 2019
22019
EXPRESS DIAGNOSTICS OF PHYTOPATHOGENIC BACTERIA AND PHYTOPLASMAS IN AGROPHYTOCENOSES
VP Patyka, LA Pasichnyk, LM Butsenko, VF Petrychenko, SR Zubachov, ...
Publisher Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole, Poland, 2019
22019
Вплив сумісної дії фізіологічно активних речовин і фунгіциду на фотосинтетичний апарат і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої
ГБ Гуляєва, ММ Богдан, БІ Гуляєв
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
22014
Вплив передпосівної обробки насіння пшениці озимої на вміст фітогормонів
КС Ткачук, АІ Дем’яненко, ММ Богдан, АБ Карлова
Вісник аграрної науки, 22-24, 2010
22010
Antimicrobial activity of vanadium and germanium nanoaquacitrates in vitro and their physiological effect on wheat plants in vivo
HB Huliaieva, IP Tokovenko, LA Pasichnyk, VP Patyka, MM Bohdan, ...
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 82 (6), 43-53, 2020
12020
Enhancement of wheat virus-resistance at application of the se nanoparticles citrates and consortium of soil microorganisms
M Bohdan, H Huliaieva, M Patyka, A Kalinichenko, V Patyka, V Maksin
12020
Express diagnostics of phytopathogenic bacteria and phytoplasmas in agrophytocenosis
LA Dankevych, TT Gnatiuk, HB Huliaieva, IP Tokovenko, AV Kalinichenko
Guidelines; Suszanowich, D., Patyka, V., Eds.; Wyd-wo I Drukarnia Swietego …, 2019
12019
Фітогормональний статус і фотосинтетична активність рослин м’якої пшениці за дії біологічно активних речовин
ВП Патика, ГБ Гуляєва, ММ Богдан, ІП Токовенко, ЛА ПАСІЧНИК, ...
Физиология растений и генетика 51 (2), 133-146, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20