Follow
Галина Єльникова
Title
Cited by
Cited by
Year
Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія
ГВ Єльникова
К.: ДАККО 303, 5, 1999
4281999
Управлінська компетентність
ГВ Єльникова
К.: Ред. загальнопед. газ, 2005
1902005
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах контекстного навчання
ТП Поведа
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2015
187*2015
Основи адаптивного управління: курс лекцій
ГВ Єльникова
К.: ЦІППО АПН України, 2003
1802003
Основи адаптивного управління (тексти лекцій)
ГВ Єльникова
Х.: Основа 128, 2004
1342004
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи:[Колективна монографія]
ГВ Єльникова
Чернівці: Технодрук 572, 2009
1122009
Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти
ГВ Єльникова
Київ [Yelnykova, HV (2005). Scientific bases of adaptive management of the …, 2005
1092005
Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління
ГВ Єльникова
Директор школи 40, 10-11, 2003
1032003
Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу
ГВ Єльникова
Теорія та методика управління освітою 4, 10, 2010
912010
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
ГВ Єльникова, ЗВ Рябова
Культура народов Причерноморья, 2007
692007
Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльникова, ВІ Маслов
Імідж сучасного педагога 4, 3-8, 2008
442008
Культура управлінської праці керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльнікова
Управління школою 35 (83), 2-7, 2004
402004
Організація діяльності педагогічного колективу школи щодо контролю за засвоєнням учнями змісту навчання: навч. посібник
ГВ Єльникова
Харків: ХОІНОПП, 1996
371996
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія
ГВ Єльникова, ОІ Зайченко, ВІ Маслов
монографія/ГВ Єльникова, ОІ Зайченко, ВІ Маслов та ін, 2010
352010
Про впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес вищого навчального закладу
ГВ Єльникова
Режим доступу http://tme. umo. edu. ua/docs/5/11elnheo. pdf, 2011
342011
Діагностика управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльникова, О Ануфрієва
Підготовка керівника середнього закладу освіти, 77-102, 2004
312004
Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: Передумови, зміст, експеримент: Наук.-метод. посібник
ГВ Єльникова
Х.: ТО “Гімназія, 1999
271999
Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою
ГВ Єльникова
Наша школа, 33-37, 2000
262000
Технологія адаптивного управління персоналом
ГВ Єльникова
Теорія і методика професійної освіти, 2016
25*2016
Кваліметричний підхід до експертного оцінювання навчально-виховного процесу
ВВ Григораш
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
252014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20