Подписаться
Галина Єльникова
Галина Єльникова
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія
ГВ Єльникова
К.: ДАККО 303, 5, 1999
3801999
Управлінська компетентність
ГВ Єльникова
К.: Ред. загальнопед. газ, 2005
1732005
Основи адаптивного управління: курс лекцій
ГВ Єльникова
К.: ЦІППО АПН України, 2003
1602003
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи:[Колективна монографія]
ГВ Єльникова
Чернівці: Технодрук 572, 2009
1082009
Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти
ГВ Єльникова
Київ [Yelnykova, HV (2005). Scientific bases of adaptive management of the …, 2005
1022005
Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління
ГВ Єльникова
Директор школи 40, 10-11, 2003
912003
Основи адаптивного управління (тексти лекцій)
ГВ Єльникова
Х.: Основа 128, 2004
822004
Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу
ГВ Єльникова
Теорія та методика управління освітою 4, 10, 2010
712010
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін
ЛБ Волошко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
64*2006
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
ГВ Єльникова, ЗВ Рябова
Культура народов Причерноморья, 2007
532007
Основи адаптивного управління
ГВ Єльнікова
Харків: Основа, 2004
512004
Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльникова, ВІ Маслов
Імідж сучасного педагога 4, 3-8, 2008
392008
Організація діяльності педагогічного колективу школи щодо контролю за засвоєнням учнями змісту навчання: навч. посібник
ГВ Єльникова
Харків: ХОІНОПП, 1996
351996
Про впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес вищого навчального закладу
ГВ Єльникова
Режим доступу http://tme. umo. edu. ua/docs/5/11elnheo. pdf, 2011
312011
Культура управлінської праці керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльнікова
Управління школою, 83, 2004
312004
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія
ГВ Єльникова, ОІ Зайченко, ВІ Маслов
монографія/ГВ Єльникова, ОІ Зайченко, ВІ Маслов та ін, 2010
282010
Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: Передумови, зміст, експеримент: Наук.-метод. посібник
ГВ Єльникова
Х.: ТО “Гімназія, 1999
261999
Діагностика управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
Г Єльникова, О Ануфрієва
Підготовка керівника середнього закладу освіти [навч. посіб.]/[за ред. Л …, 2004
242004
Кваліметричний підхід до експертного оцінювання навчально-виховного процесу
ВВ Григораш
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
232014
Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою
ГВ Єльникова
Наша школа, 33-37, 2000
232000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20