Галина Єльникова
Галина Єльникова
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія
ГВ Єльникова
К.: ДАККО 303, 5, 1999
3221999
Основи адаптивного управління: курс лекцій
ГВ Єльникова
К.: ЦІППО АПН України, 2003
1422003
Управлінська компетентність
ГВ Єльникова
К.: Ред. загальнопед. газ, 2005
1412005
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи:[Колективна монографія]
ГВ Єльникова
Чернівці: Технодрук 572, 2009
942009
Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти
ГВ Єльникова
Київ [Yelnykova, HV (2005). Scientific bases of adaptive management of the …, 2005
722005
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін
ЛБ Волошко
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2020
67*2020
Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління
ГВ Єльникова
Директор школи, 37-40, 2003
672003
Основи адаптивного управління (тексти лекцій)
ГВ Єльникова
Х.: Основа, 2004
652004
Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу
ГВ Єльникова
Теорія і методика управління освітою, 18-27, 2010
512010
Основи адаптивного управління
ГВ Єльникова
Харків: Основа, 17-22, 2004
402004
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
ГВ Єльникова, ЗВ Рябова
Теорія і методика управління освітою, 2008
362008
Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльникова, ВІ Маслов
Імідж сучасного педагога 4, 3-8, 2008
342008
Організація діяльності педагогічного колективу школи щодо контролю за засвоєнням учнями змісту навчання: Навчальний посібник
ГВ Єльникова
Харків: ХОІНОПП, 1996
281996
Культура управлінської праці керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльнікова
Управління школою, 83, 2004
242004
Про впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес вищого навчального закладу [Електронний ресурс]
ГВ Єльникова
Теорія та методика управління освітою.–Режим доступу: http://tme. umo. edu. ua, 2010
232010
Діагностика управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
Г Єльникова, О Ануфрієва
Підготовка керівника середнього закладу освіти [навч. посіб.]/[за ред. Л …, 2004
212004
Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою
ГВ Єльникова
Наша школа, 33-37, 2000
212000
Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: Передумови, зміст, експеримент: Наук.-метод. посібник
ГВ Єльникова
Х.: ТО “Гімназія, 1999
211999
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія
ГВ Єльникова
монографія/ГВ Єльникова, ОІ Зайченко, ВІ Маслов та ін, 2010
182010
Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу
Г Єльникова
Єльникова Г. Управлінська компетентність.–К.: Ред. загальнопед. газ, 2005
162005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20