Галина Єльникова
Галина Єльникова
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія
ГВ Єльникова
К.: ДАККО 303, 5, 1999
3461999
Управлінська компетентність
ГВ Єльникова
К.: Ред. загальнопед. газ, 2005
1562005
Основи адаптивного управління: курс лекцій
ГВ Єльникова
К.: ЦІППО АПН України, 2003
1492003
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи:[Колективна монографія]
ГВ Єльникова
Чернівці: Технодрук 572, 2009
1012009
Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти
ГВ Єльникова
–загальна педагогіка та історія педагогіки/Єльникова Галина Василівна, 2005
832005
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін
ЛБ Волошко
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2020
77*2020
Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління
ГВ Єльникова
Директор школи, 37-40, 2003
722003
Основи адаптивного управління (тексти лекцій)
ГВ Єльникова
Х.: Основа, 2004
682004
Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника вищого навчального закладу
ГВ Єльникова
Теорія і методика управління освітою 4, 18-27, 2010
602010
Основи адаптивного управління
ГВ Єльникова
Харків: Основа, 17-22, 2004
462004
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
ГВ Єльникова, ЗВ Рябова
Культура народов Причерноморья, 2007
432007
Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльникова, ВІ Маслов
Імідж сучасного педагога 4, 3-8, 2008
372008
Організація діяльності педагогічного колективу школи щодо контролю за засвоєнням учнями змісту навчання: Навчальний посібник
ГВ Єльникова
Харків: ХОІНОПП, 1996
291996
Культура управлінської праці керівника загальноосвітнього навчального закладу
ГВ Єльнікова
Управління школою, 83, 2004
282004
Про впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес вищого навчального закладу
ГВ Єльникова
Теорія та методика управління освітою.–Режим доступу: http://tme. umo. edu. ua, 2010
242010
Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: Передумови, зміст, експеримент: Наук.-метод. посібник
ГВ Єльникова
Х.: ТО “Гімназія, 1999
231999
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія
ГВ Єльникова, ОІ Зайченко, ВІ Маслов
монографія/ГВ Єльникова, ОІ Зайченко, ВІ Маслов та ін, 2010
222010
Діагностика управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
Г Єльникова, О Ануфрієва
Підготовка керівника середнього закладу освіти [навч. посіб.]/[за ред. Л …, 2004
222004
Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою
ГВ Єльникова
Наша школа, 33-37, 2000
212000
Моніторинг діяльності керівника школи
Г Єльникова
Директор школи, ліцею, гімназії, 97-102, 2003
182003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20