Наталія Ткачук (Смикун), Nataliia Tkachuk (Smykun)
Наталія Ткачук (Смикун), Nataliia Tkachuk (Smykun)
Доцент кафедри біології, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ингибирующее и биоцидное действие бромидов полиметиленимидазолиния
ИН Курмакова, СВ Приходько, НВ Смыкун, ...
Защита металлов 39 (№4), С.399-402, 2003
62003
Антимикробная активность некоторых производных азепина конденсированного с триазолом и имидазолом
АП Третяк, НВ Смыкун, СВ Приходько, АП Макей, ИН Курмакова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія https://www …, 2001
62001
Ингибирующая и биоцидная активность бромидов имидазо[1,2-а]азепиния
ВН Челябиева, НВ Смыкун, ИН Курмакова
Защита металлов 39 (№4), С.395-398, 2003
52003
Genotypic, physiological and biochemical features of Desulfovibrio strains in a sulfidogenic microbial community isolated from the soil of ferrosphere
N Tkachuk, L Zelena, P Mazur, O Lukash
Ecological Questions 31 (2), 79-88, 2020
42020
Біотестування колодязної води з використанням деяких рослин родини Poaceae
НВ Смикун, СС Фурман
Вісник Запорізького національного університету. Серія: Біологічні науки, С …, 2008
42008
Антикоррозионное действие некоторых пестицидов в условиях почвенной коррозии
НВ Смыкун, АП Третяк, ИН Курмакова
Мікробіологічний журнал https://www.researchgate.net/publication/304485333 …, 2001
4*2001
Антибактериальная и фитотоксическая активность производных антипирина с имидазоазепиновым фрагментом
НВ Ткачук, ВА Янченко, АМ Демченко
Вестник БГУ. Серия 2. Биология. Химия. География., 38-43, 2015
32015
Влияние некоторых гетероциклических соединений на коррозионно-опасные группы микроорганизмов
НВ Смыкун, ВА Янченко, АП Третяк, ИН Курмакова
Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології, С.87-88, 2000
32000
Оцінка якості колодязної води околиць м. Чернігова за ростом коренів Allium cepa L.
НВ Ткачук, ІГ Чучвага
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2011
22011
Пестициды как ингибиторы биокоррозии
ИН Курмакова, АП Третяк, ВИ Лохова, НВ Смыкун
Экотехнологии и ресурсосбережение, С.14-17, 2000
22000
Вплив пестицидів на процес корозії сталі у грунті
НВ Смикун, ІМ Курмакова, ОП Третяк
Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів: в 2 …, 2000
22000
Виділення сульфатвідновлювальних бактерій із сульфідогенного бактеріального угруповання феросфери ґрунту
НВ Ткачук, МВ Степко, ЛБ Зелена
V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання …, 2019
1*2019
Виділення та ідентифікація анаеробного супутника сульфатвідновлювальних бактерій.
Н Ткачук, Л Зелена, К Гаркавенко
«Шевченківська весна: досягнення біологічної науки «BioScience Advances …, 2018
12018
Identification of heterotrophic soil ferrosphere bacteria and their susceptibility to pesticide linuron.
NV Tkachuk, LB Zelena, VS Parminska, VO Yanchenko, AM Demchenko
Mikrobiol. Zh. 79 (4), 75–87, 2017
1*2017
Біотестування токсичності похідних сечовини на основі пестициду лінурон
НВ Ткачук, ВО Янченко, АМ Демченко
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я …, 2015
1*2015
Вивченість клітинних факторів неспецифічного імунітету риб за присутності токсикантів
КЮ Ігнатенко, НВ Ткачук
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
12014
Показники росту Lepidium sativum L. за присутності 1-арилтетразолвмістних похідних 1-тетралін-6-іл-етанону
АВ Цехмістер, ЛА Пінчук, НВ Ткачук, ВО Янченко, АМ Демченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2012
12012
Розвиток корозійно-небезпечної мікрофлори ґрунту під впливом деяких пестицидів
НВ Смикун
Мікробіологічний журнал https://www.researchgate.net/publication/304483479 …, 2008
12008
Токсичность средства для мытья посуды в отношении проростков зерновой культуры тритикале
ЮА Шкурай, НВ Ткачук
VIІI Международная заочная научно-практическая конференция, посвященная …, 2021
2021
Detection of Desulfovibrio oryzae polysaccharide deacetylase gene
L Zelena, N Tkachuk
Southern California Geobiology Symposium, P. 33-34, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20