Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика методика мистецької освіти
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика методика мистецької освіти
НПУ імені М. П. Драгоманова | National Pedagogical Dragomanov University
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Філософські засади мистецької освіти
ОП Щолокова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
132009
Формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутніх вчителів музики як педагогічна проблема
ОП Мельник
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
122009
Компетентнісний підхід у просвітницькій діяльності вчителя музики
ОП Щолокова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2011
112011
Формування рефлексії у майбутніх учителів музики в процесі вивчення української хорової духовної музики
ІП Парфентьєва
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
102010
Мистецька освіта: сучасні проблеми розвитку
ГМ Падалка
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
82009
Змістове наповнення поняття інструментально-виконавська підготовка” вчителя музики
НГ Мозгальова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2010
72010
Этнокультурный компонент в профессиональной подготовке учителей музыки в Китае и Украине
У Ифан
Теорія и методика мистецької освіти.–К.: НПУ, 122-128, 2009
72009
Акмеологічна арт-педагогіка: предмет, принципи, методичні підходи
ГМ Падалка
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2010
62010
Компонентна структура етнопедагогічного мислення майбутнього вчителя музики
ОВ Хоружа
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
62009
Наукові підходи і принципи формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики та хореографії
ЮІ Волкова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
52015
Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки
ЛА Теряєва
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
5*2015
Художньо-естетична освіта як невід'ємна складова фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів
ОА Шикиринська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Что такое «музыкальное произведение»?
СВ Шип
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
42015
Сутність інновацій та інноваційних процесів в мистецькій освіті
ОМ Бордюк
НПУ імені МП Драгоманова, 2011
42011
Методика формування творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності
ВВ Григор’єва
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
42009
Використання комп'ютерних технологій у сучасній мистецькій освіті
ОМ Бордюк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
42009
Принципы синергетики и музыкальное искусство
ЛГ Лобова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
42009
Педагогіка мистецтва у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійної школи
ОМ Отич
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
42009
Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін
ТМ Пляченко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
32015
Евристичні методи і прийоми у навчальній діяльності майбутнього педагога-музиканта
ОГ Ролінська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20