Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика методика мистецької освіти
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика методика мистецької освіти
НПУ імені М. П. Драгоманова | National Pedagogical Dragomanov University
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософські засади мистецької освіти
ОП Щолокова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
182009
Формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутніх вчителів музики як педагогічна проблема
ОП Мельник
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
132009
Компетентнісний підхід у просвітницькій діяльності вчителя музики
ОП Щолокова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2011
122011
Формування рефлексії у майбутніх учителів музики в процесі вивчення української хорової духовної музики
ІП Парфентьєва
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
102010
Змістове наповнення поняття інструментально-виконавська підготовка” вчителя музики
НГ Мозгальова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2010
92010
Мистецька освіта: сучасні проблеми розвитку
ГМ Падалка
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
92009
Акмеологічна арт-педагогіка: предмет, принципи, методичні підходи
ГМ Падалка
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2010
72010
Этнокультурный компонент в профессиональной подготовке учителей музыки в Китае и Украине
У Ифан
Теорія и методика мистецької освіти.–К.: НПУ, 122-128, 2009
72009
Наукові підходи і принципи формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики та хореографії
ЮІ Волкова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
62015
Что такое «музыкальное произведение»?
СВ Шип
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
62015
Компонентна структура етнопедагогічного мислення майбутнього вчителя музики
ОВ Хоружа
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
62009
Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки
ЛА Теряєва
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
5*2015
Сутність інновацій та інноваційних процесів у мистецькій освіті
ОМ Бордюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2011
52011
Художньо-естетична освіта як невід'ємна складова фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів
ОА Шикиринська
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Дослідження рівня сформованості художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музики на основі хормейстерської підготовки
ОС Лєснік
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Методика діагностики морально-естетичної вихованості учнів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення духовної музики українських композиторів
ЛМ Московчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2014
42014
Мистецька освіта у вимірах української філософської думки
ВД Шульгіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2010
42010
Методика формування творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності
ВВ Григор’єва
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
42009
Використання комп'ютерних технологій у сучасній мистецькій освіті
ОМ Бордюк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
42009
Принципы синергетики и музыкальное искусство
ЛГ Лобова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20