Яшкіна О.І., Yashkina O., Яшкина О.И.
Яшкіна О.І., Yashkina O., Яшкина О.И.
ОНПУ, ІБЕІТ, професор кафедри маркетингу
Verified email at beiti.opu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія]/ за ред. О.Г. Янкового
ОГ Янковий, ОБ Чернишова, СМ Цуркан, ОІ Яшкіна
Одеса: Атлант, 2013
752013
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/
АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ОІ Яшкіна
Одеса: Атлант, 2012
602012
Маркетингові дослідження перспектив науково-технологічного розвитку України
МА Окландер, ОІ Яшкіна
Економіка України, 47-56, 2008
232008
Інноваційна діяльність підприємств України: тенденції розвитку та чинники впливу
ОІ Яшкіна
Науковий журнал "Маркетинг і менеджмент інновацій", 181-189, 2013
192013
Концепція формування системи маркетингових досліджень інновацій машинобудівного підприємства
МА Окландер, ОІ Яшкіна
Економіст, 52-56, 2013
122013
Маркетингові дослідження інновацій в машинобудуванні: [монографія]
ОІ Яшкіна
Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013
112013
Маркетингові дослідження збутової функції логістичних систем підприємств
МА Окландер, ОІ Яшкіна
Логістика: теорія та практика, 43-50, 2012
92012
Tsyfrovyi marketynh–model marketynhu ХХІ storichchia [Digital Marketing–The Marketing Model of the 21st Century]
MA Oklander, TO Oklander, OI Yashkina
Odesa [in Ukrainian], 2017
82017
Статистичні інструменти визначення узгодженості думок експертів в маркетингових дослідженнях [Statistical tools of expert opinion consistency in marketing research]
ОІ Яшкіна
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2013
82013
Development of the subsystem of forecasting for the system of marketing information management at an industrial enterprise
M Oklander, T Oklander, I Pedko, O Yashkina
Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies 5 (3(89)), 39-51, 2017
72017
Прогнозування взаємопов'язаних показників соціально-економічного розвитку України
ОГ Янковий, ОІ Яшкіна
Статистика України, 61-66, 2006
72006
Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільноти
МА Окландер, ТО Окландер, ОІ Яшкіна
Маркетинг і менеджмент інновацій 2018 (1), 118-129, 2018
62018
Маркетингове дослідження ринків збуту автомобілебудівних підприємств України
ОГ Янковий, ОІ Яшкіна
Економіка: реалії часу, 70-75, 2014
62014
Marketynhovi tekhnolohii ekonomichnoho zrostannia [Marketing Technologies for Economic Growth]
MA Oklander
Odesa: Astroprynt, 2012
62012
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN DIGITAL MARKETING
M Oklander, T Oklander, O Yashkina, I Pedko, М Chaikovska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (3 (95)), 80-91, 2018
52018
Marketing research trends: online panels and online communities
M Oklander, T Oklander, O Yashkina
Marketing and Management of Innovations, 118-129, 2018
52018
Marketynhovi doslidzhennia innovatsii ta pidpryiemnytski ryzyky [Marketing Research Innovations and Business Risks]
MA Oklander, TO Oklander, IA Pedko, OI Yashkina
Odesa: Astroprint [in Ukrainian], 2017
52017
Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики: монографія
МА Окландер, ТО Окландер, ІА Педько, ОІ Яшкіна
4*2017
Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя: монографія
МА Окландер, ТО Окландер, ОІ Яшкіна, та ін
Одеса: Астропринт, 2017
42017
Класифікація маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств
ОІ Яшкіна
Економіка: реалії часу, 111-117, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20