Олена Петрівна Кулаженко / Olena Petrivna Kulazhenko
Олена Петрівна Кулаженко / Olena Petrivna Kulazhenko
KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua
НазваПосиланняРік
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з товарознавства у процесі вивчення іноземної мови
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ”Товарознавство та …, 2011
5*2011
Збірник текстів для самостійної роботи студентів з іноземної мови (за професійним спрямуванням) напряму підготовки «Право»
К ОП
Навчально-методичне видання, - Київ: нац. торг.-екон. ун-т, 2018
2018
Використання онлайн-сервісів в процесі мовної підготовки майбутніх фахівців у сфері торгівлі
КВВ Кулаженко ОП
Конференція “Педагогічні технології мовної підготовки майбутніх фахівців …, 2017
2017
Оптимізація державного регулювання нормативно-правового поля забезпечення економічної безпеки підприємств в Україні
РСП Кулаженко ОП
Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна економіка в умовах …, 2017
2017
Критерії оцінювання рівня педагогічної майстерності
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали внутрівузівської конференції «Педагогічна майстерність у …, 2016
2016
Застосування кейс-методу на заняттях з іноземної мови
К ОП
Матеріали всеукраїнської конференції «Проблеми лінгвістики й методики …, 2016
2016
Хмарні технології як елемент smart-освіти
КВВ Кулаженко ОП
ІІ Міжнародна науково-методична конференція "SMART - освіта: ресурси та …, 2016
2016
Проблема міжкультурної комунікації.
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Україна та ЄС …, 2015
2015
Переклад галузевих директив ЄС у контексті викладання іноземної мови студентам економічних спеціальностей.
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару „ Міжнародний досвід у …, 2015
2015
Методичні рекомендації для самостійної роботи з англійської мови для студентів напряму підготовки «Право», з.ф.н. - Навчально-методичне видання
К ОП
Навчально-методичне видання, - Київ: нац. торг.-екон. ун-т, 2015
2015
English for Lawyers. Навчальний посібник
К ОП
Київ: нац. торг.-екон. ун-т, 2015 р., 2015
2015
Використання інноваційних методів навчання у формування іншомовної професійної компетенції.
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару „ Інноваційні підходи …, 2014
2014
Формування міжкультурної компетенції при навчанні іноземній мові студентів спеціальності „Туризм”
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Туризм: реалії та …, 2014
2014
Метод кейсів – один з найефективніших методів викладання іноземних мов для професійного спрямування
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару „ Інновації у …, 2013
2013
Підвищення ефективності професійно-орієнтованого вивчення іноземних мов за рахунок застосування кейс-методу
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Товарознавство і …, 2013
2013
Застосування інформаційних технологій у навчанні іноземної мови у немовному вузі
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару „Методи активізації …, 2012
2012
Інформатизація – один із чинників реформування освіти
КТІ Кулаженко ОП
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Споживча політика …, 2012
2012
Українські безособові речення у порівнянні з англійськими та французькими
ЯІА Редько СП
Україна, Схід, Захід: від давнини до сучасності : за ред. Масенкіса Ю. Л …, 2008
2008
Англійське дієслово to be та його еквіваленти
ЯІА Редько СП
Періодичний збірник наукових праць «Мова та історія». – К. 89, 102-104, 2006
2006
До питання про навчання письма
ЖЛВ Редько СП
Періодичний збірник наукових праць «Мова та історія». – К. 73, 12-14, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20