Підписатись
Олександр Радченко
Олександр Радченко
Національний авіаційний інститут
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення: монографія
ОВ Радченко
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр, 2009
1182009
Категорія «механізм» у системі державного управління
ОВ Радченко
Держава та регіони 2009 (3), 64-69, 2009
902009
Родові ознаки категорії механізм в соціальних науках
ОВ Радченко
Публічне управління: теорія та практика, 19-25, 2013
732013
Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент експертизи державно-управлінських рішень
М Іжа, О Радченко
Публічне управління: теорія та практика 4 (12), 74-79, 2012
622012
Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі:[монографія]
ОВ Радченко, ІГ Савченко
Х.: Вид-во ХНУВС 200, 2008
61*2008
Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичному суспільстві:[монографія]
ОВ Радченко
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2006
362006
Публічний діалог в системі політичної культури демократичного суспільства: монографія
ОМ Крутій, ОВ Радченко
Харків: Вид-во АДНДУ, 2015
252015
Iнституцiйна взаємодiя народовладдя та органiв державної влади у виборах: автореф. дис.… к. держ. упр.: спец. 25.00. 01 “Теорiя та iсторiя державного управлiння”-Х., 2004
ОВ Радченко
25*2004
Application of Open and Specialized Geoinformation Systems for Computer Modelling Studying by Students and PhD Students.
A Iatsyshyn, A Iatsyshyn, V Kovach, I Zinovieva, V Artemchuk, O Popov, ...
ICTERI Workshops, 893-908, 2020
222020
Cinnisna systema suspil’stva jak mehanizm demokratychnogo derzhavotvorennja: monografija/Oleksandr Radchenko
OV Radchenko
H.: Vyd–vo HarRI NADU “Magistr, 2009
19*2009
Ціннісний вимір трансформації державно-політичного режиму в Україні
ОВ РАДченко
ОВ Радченко–дис.... д-ра наук держ. упр 25, 2010
162010
Assessment of the physical health of students of middle and upper grades
I Bakiko, S Savchuk, V Dmitruk, O Radchenko, S Nikolaev
Journal of Physical Education and Sport 20, 286-290, 2020
152020
Україна медійна: на порозі інформаційної революції: монографія/Олександр Бухтатий, Олександр Радченко, Гліб Головченко;[за наук. ред. Радченка ОВ]
ОЄ Бухатий
Київ: Панасенко [вид.], 2015
15*2015
Державна політика в галузі освіти: курс лекцій
АЄ Тамм, ОВ Радченко
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр, 2006
142006
Моделювання інформаційної взаємодії між органами публічної влади та суспільством
О РАДченКО, С ПОгОРєлий
Публічне управління: теорія та практика, 77-85, 2012
132012
Антропологічна природа ціннісної системи суспільства
ОВ Радченко
Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр.–Х.: Вид-во ХарРІ …, 2008
122008
Analysis of platforms and tools of open study in the conditions of postmodern education
D Dzvinchuk, O Radchenko, O Kachmar, I Myskiv, N Dolinska
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 12 (3), 125-143, 2020
112020
Україна в пошуках аксіологічного підґрунтя національної ідеї
О Радченко
Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. Випуск 3 …, 2008
112008
Державне регулювання розвитку приватного сектора системи освіти України: сучасний стан дослідження проблеми
О Радченко
Вісн. НАДУ, 445-454, 2006
112006
Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектору
ОМ Крутій, ОВ Радченко
Ефективність державного управління, 72-79, 2018
92018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20