Ліщинський Анатолій Георгійович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моніторинг та охорона земель
ВС Мошинський, ТВ Бухальська, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна
НУВГП, 2019
32019
Проблеми управління меліорованими територіями
Л Панасюк
Геодезія, картографія і аерофотознімання, 135-138, 2011
32011
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять з дисципліни “Технології розробки мережевих додатків”
ОО Степаненко, АА Степаненко
Запорізький національний технічний університет, 2017
22017
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузей знань 05 …
ТВ Кузнєцова, ІР Петрук, ВА Петрук
12020
Оптимізація розрахунку осушувальних систем та управління ними
МО Лазарчук, АВ Черенков, АМ Рокочинський, ВП Гаврищак, ...
НУВГП, 2009
12009
Силабус навчальної дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою …
АГ Ліщинський
2020
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційних випускових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та …
АГ Ліщинський, РБ Шульган, ВМ Корбутяк, ОА Лагоднюк, АМ Лагоднюк, ...
2020
Методичні вказівки до проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та кадастр …
АГ Ліщинський
2020
Робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр …
АГ Ліщинський
2020
Законодавче забезпечення кадастру нерухомості (укр.) Legislative Support of the Real Estate Cadastre (en.)
АГ Ліщинський
2020
ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та …
ВМ Корбутяк, ВС Мошинський, ОА Лагоднюк, АГ Ліщинський
2019
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх …
СМ Гуменюк
2019
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Будівельна фізика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 …
ЄВ Пугачов, ВА Зданевич, СІ Літніцький, ТМ Кундрат
2019
Оцінка та управління нерухомістю (укр.) Real Estate Valuation and Management (en.)
АГ Ліщинський, ЯА Стахів
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка та управління нерухомістю» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline …
АГ Ліщинський, ЯА Стахів
2019
Управління нерухомістю (укр.) Real Estate Management (en.)
АГ Ліщинський
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Управління нерухомістю» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline" REAL ESTATE …
АГ Ліщинський
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи земельного кадастру та права». для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». FUNDAMENTALS OF LAND …
АГ Ліщинський
2019
Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» Першого рівня вищої освіти за спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво …
РМ Янчук, АГ Ліщинський, ОП Дмитрів
2018
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за …
ВМ Корбутяк, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна, ОМ Придатко, ...
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20