Подписаться
Вікторія Анатоліївна Фурса / Viktoriya Anatoliivna Fursa
Вікторія Анатоліївна Фурса / Viktoriya Anatoliivna Fursa
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональний ринок праці: класифікація, проблеми формування й управління трудовими ресурсами
О Іванілов, В Фурса
Україна: аспекти праці, 3-7, 1998
81998
Безпека життєдіяльності та охорона праці: підручник
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, СМ Бортник, ОВ Брусакова, ...
Харків: ХНУВС, 2021.–308 с., 2021
62021
Оптимізація стратегій управління фінансами підприємства
ВА Фурса, ДВ Коробцова, ГВ Толкачова
Актуальні проблеми інноваційної економіки та права.-2023.-№ 1-2.-С. 54-58, 2023
42023
Фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства
ВА Фурса
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2018
42018
Сутність загроз підприємницької діяльності
ВА Фурса
Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграції та …, 2016
3*2016
Роль кадрового потенціалу в освітньому процесі України
ВА Фурса
Харків.-ХНУБА.-2018., 2018
22018
Стратегія кадрової політики організації як запорука її сталого розвитку
ІА Петрова, ВА Фурса
Право і безпека.-2010.-№ 1 (33).-С. 172-175, 2010
22010
Як змінилася логістика в Україні під час війни
ВА Фурса
Актуальні питання фінансової безпеки: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф …, 2023
12023
Фінансово-економічна діяльність підприємств як показник рівня їх фінансової безпеки
ВА Фурса
Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах …, 2022
12022
Маркетингові комунікації в соціальних мережах
ВА Фурса
ТДАТУ, 2019
12019
Зростання зовнішнього боргу як загроза економічній безпеці України
ВА Фурса
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2016
12016
Шляхи підвищення розвитку та функціонування підприємств теплоенергетики
ВА Фурса, ТМ Зубенко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
12013
Організація економічної безпеки на українських підприємствах
ВВ Акімов, ВА Фурса
НТУ" ХПІ", 2012
12012
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ THE ECONOMIC ESSENCE AND ROLE OF FINANCIAL PLANNING IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
ВА Фурса, ЄП Гнатенко, ТМ Гнатьєва
Technology 8 (2), 69-75, 2023
2023
Тенденції зміни фінансового менеджменту в умовах посиленої цифровізації економіки
ВА Фурса, ВО Гудзь
Харків: ДБТУ, 2023
2023
Особливості управління фінансами суб’єктів підприємництва
ОО Рудаченко, ВА Фурса, ДВ Коробцова
Міжнародний науковий журнал" Інтернаука". Серія: Економічні науки.-2023 …, 2023
2023
Фактори впливу на платоспроможність підприємства
В Чумак, В Фурса
Харків: ДБТУ, 2022
2022
Напрями модернізації маркетингу в Україні
ВА Фурса, ДВ Коробцова
Харків: ДБТУ, 2022
2022
Сутність і структура тіньової економіки
ВО Сомова, ВА Фурса
Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах …, 2022
2022
Валентина Олегівна СОМОВА
ВА ФУРСА
Друкується за рішенням оргкомітету відповідно до доручення Харківського …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20