Жданенко Світлана; Zhdanenko Svitlana
Жданенко Світлана; Zhdanenko Svitlana
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз)
СБ Жданенко
Харків (Zhdanenko, S.(2003). Partnership interaction in the process of …, 2003
332003
Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі
ОП Дзьобань, СБ Жданенко
Правова інформатика, 9-16, 2015
142015
Медійний вплив на процес формування правосвідомості та правової культури українського суспільства
ЮЮ Калиновський, СБ Жданенко
Грані, 2005
122005
Право на інформацію: філософсько-правовий аспект проблеми
ОП Дзьобань, СБ Жданенко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
92013
Віртуальна реальність: метафізичний сенс
ОП Дзьобань, СБ Жданенко
Вісн. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія …, 2012
92012
До проблеми морально-етичних аспектів інформаційного суспільства
ОП Дзьобань, СБ Жданенко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
82013
Інформаційне суспільство як новий спосіб соціальної взаємодії
ОП Дзьобань, СБ Жданенко
Правова інформатика, 3-11, 2014
72014
Правовий менталітет та правове виховання
СБ Жданенко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
72013
Партнерское взаимодействие в процессе становления гражданского общества
СБ Жданенко
Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук НН, 2006
62006
Партнерство як соціальний інститут
СБ Жданенко
Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія …, 2002
52002
Соціальна комунікація в умовах інформаційного суспільства
СБ Жданенко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
42016
Соціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини
ОП Дзьобань, СБ Жданенко
Вісник, 12, 2014
42014
Партнерська взаємодiя у процесi становлення громадянського суспiльства (соцiально-фiлософський аналiз)
СБ Жданенко
42003
Правовий захист честі й гідності: Історія та сучасність
СБ Жданенко
НТУ" ХПІ", 2012
32012
Социальное партнерство как институционально-правовая форма партнерства
СБ Жданенко
Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб./Відп. ред. ВЯ Тацій.–Х.: Нац …, 1999
31999
Інформаційна культура: до питання про основні етапи розвитку
ОП Дзьобань, СБ Жданенко
Політологічний вісник, 353–365-353–365, 2015
22015
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: моногр.
ОГ Данильян
Х.: Право, 2014
22014
Комунікативно-символічна природа суспільної правосвідомості
ЮЮ Калиновський, СБ Жданенко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
22009
Медiйний вплив на процес формування правосвiдомостi та правової культури українського суспiльства
ЮЮ Калиновський, СБ Жданенко
Гранi., 101, 2005
22005
Политическое партнёрство как признак правового государства
СБ Жданенко
Українська державність: становлення, досвід, проблеми. Зб. наук. статей (За …, 2001
22001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20