Лілія Варченко-Троценко (Liliia Varchenko-Trotsenko)
Лілія Варченко-Троценко (Liliia Varchenko-Trotsenko)
Київський університет імені Бориса Грінченка, Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT
N Morze, L Varchenko, E Smyrnova–Trybulska
International Journal of Web Based Communities 11 (1), 25-41, 2015
272015
Використання WIKI-технології для організації навчального середовища сучасного університету
N Morze, L Varchenko-Trocenko
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО…, 2015
23*2015
Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
НВ Морзе, АБ Кочарян, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 118-130, 2014
23*2014
Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 92-106, 2014
23*2014
Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0 [Електронний ресурс]
ЛА Варченко-Троценко, НВ Морзе
Международный электронный журнал" Образовательные технологии и общество…, 2014
17*2014
Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 62-80, 2016
14*2016
Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ
Н Морзе, Л Варченко-Троценко
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 53, 36-41, 2014
14*2014
Створення сучасного електронного навчального курсу в системі Moodle. Навч. посіб
Н Морзе, О Буйницька, Л Варченко-Троценко
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький.–2016.–232с, 2016
13*2016
MOOCs–selected social and educational aspects
E Smyrnova-Trybulska, N Morze, L Varchenko-Trotsenko
Proceedings from Distance Learning, Simulation and Communication, 159-165, 2015
72015
Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS
N Morze, L Varchenko-Trotsenko, T Terletska, E Smyrnova-Trybulska
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012062, 2021
62021
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
O Buinytska, L Varchenko-Trotsenko, B Hrytseliak
Освітологічний дискурс, 64-79, 2020
62020
The use Wiki-technology for learning environment of Modern University
N Morze, L Varchenko-Trotsenko
Open educational e-environment of Modern University 1, 115-125, 2015
62015
Educator's e-Portfolio in the Modern University.
N Morze, L Varchenko-Trotsenko
ICTERI, 231-240, 2016
52016
E-portfolio as an assessment tool of the student's activities
L Varchenko-Trotsenko, A Tiutiunnyk, V Smirnova
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО…, 2017
42017
Formative and Peer Assessment in Higher Education
N Morze, V Vember, L Varchenko-Trotsenko
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2017
42017
ОРГАНІЗАЦІЯ STEAM-ЗАНЯТЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ КЛАСІ
Н Морзе, В Вембер, М Бойко, Л Варченко-Троценко
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО…, 2020
32020
Wiki-technology as a means to support the project activity of students of humanitarian specialties of university (Doctoral dissertation, Borys Grinchenko Kyiv University…
L Varchenko-Trotsenko
Data viewing, 2017
3*2017
Організація МООС на основі вікі-технології
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: наук.-метод…, 2014
3*2014
Використання технологій перевернутого навчання на основі відео-матеріалів
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2*2019
Using video materials in electronic learning courses
L Varchenko-Trotsenko, A Tiutiunnyk, T Terletska
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 375-382, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20