Follow
Лілія Варченко-Троценко (Liliia Varchenko-Trotsenko)
Лілія Варченко-Троценко (Liliia Varchenko-Trotsenko)
Other namesЛілія Варченко (Liliia Varchenko)
Київський університет імені Бориса Грінченка, Дистанційна школа "Нова генерація"
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS
N Morze, L Varchenko-Trotsenko, T Terletska, E Smyrnova-Trybulska
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012062, 2021
1012021
Створення сучасного електронного курсу в системі MOODLE: навчальний посібник
НВ Морзе, ОП Буйницька, ЛО Варченко-Троценко
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький ОА, 2016
52*2016
Цифровізація закладу вищої освіти
ОП Буйницька, ЛО Варченко-Троценко, БІ Грицеляк
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 64-79, 2020
48*2020
Використання WIKI-технології для організації навчального середовища сучасного університету
N Morze, L Varchenko-Trocenko
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2015
43*2015
Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 92-106, 2014
39*2014
Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
НВ Морзе, АБ Кочарян, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 118-130, 2014
37*2014
Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 62-80, 2016
31*2016
Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT
N Morze, L Varchenko, E Smyrnova–Trybulska
International Journal of Web Based Communities 11 (1), 25-41, 2015
282015
Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ
Н Морзе, Л Варченко-Троценко
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 53, 36-41, 2014
28*2014
Adaptive learning in university students’ opinions: Cross-border research
E Smyrnova-Trybulska, N Morze, L Varchenko-Trotsenko
Education and Information Technologies 27 (5), 6787-6818, 2022
232022
Formative and Peer Assessment in Higher Education
N Morze, V Vember, L Varchenko-Trotsenko
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2017
202017
Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0 [Електронний ресурс]
ЛА Варченко-Троценко, НВ Морзе
Международный электронный журнал" Образовательные технологии и общество …, 2014
20*2014
Organization of STEAM lessons in the innovative classroom
N Morze, V Vember, M Boiko, L Varchenko-Trotsenko
Open educational e-environment of modern University 8, 88-106, 2020
17*2020
System for digital professional development of university teachers
N Morze, O Buinytska, L Varchenko-Trotsenko, S Vasylenko, D Nastas, ...
Educational Technology Quarterly 2022 (2), 152-168, 2022
162022
Використання технологій «перевернутого» навчання на основі відео-матеріалів
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
15*2019
Основи робототехніки: навчальний посібник
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко, МА Гладун
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький ОА, 2016
14*2016
Educator’s e-Portfolio in the Modern University
N Morze, L Varchenko-Trotsenko
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2016
142016
Тестовий контроль знань студентів у системі Мооdle: навч.-метод. посіб./за ред
ДМ Бодненко, ЛО Варченко, ОБ Жильцов
ОБ Жильцова. Київ: ун-т ім. Б. Грінченка, 2012
13*2012
Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
ОП Буйницька, ЛО Варченко-Троценко, ТС Терлецька
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2020
11*2020
Using video materials in electronic learning courses
L Varchenko-Trotsenko, A Tiutiunnyk, T Terletska
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 375-382, 2019
11*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20