Лілія Варченко-Троценко (Liliia Varchenko-Trotsenko)
Лілія Варченко-Троценко (Liliia Varchenko-Trotsenko)
Київський університет імені Бориса Грінченка, Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT
N Morze, L Varchenko, E Smyrnova–Trybulska
International Journal of Web Based Communities 11 (1), 25-41, 2015
25*2015
Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 92-106, 2014
23*2014
Використання WIKI-технології для організації навчального середовища сучасного університету
N Morze, L Varchenko-Trocenko
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2015
22*2015
Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
НВ Морзе, АБ Кочарян, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 118-130, 2014
19*2014
Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0 [Електронний ресурс]
ЛА Варченко-Троценко, НВ Морзе
Международный электронный журнал" Образовательные технологии и общество …, 2014
15*2014
Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ
Н Морзе, Л Варченко-Троценко
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 53, 36-41, 2014
15*2014
Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 62-80, 2016
13*2016
Створення сучасного електронного навчального курсу в системі Moodle. Навч. посіб
Н Морзе, О Буйницька, Л Варченко-Троценко
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький.–2016.–232с, 2016
7*2016
MOOCs–selected social and educational aspects
E Smyrnova-Trybulska, N Morze, L Varchenko-Tritzenko
Proceedings from Distance Learning, Simulation and Communication, 159-165, 2015
72015
The use Wiki-technology for learning environment of Modern University
N Morze, L Varchenko-Trotsenko
Open educational e-environment of Modern University 1, 115-125, 2015
62015
E-portfolio as an assessment tool of the student's activities
L Varchenko-Trotsenko, A Tiutiunnyk, V Smirnova
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
42017
Educator’s e-Portfolio in the Modern University. ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer,(1614), 231-240. June …
N Morze, L Varchenko-Trotsenko
4*2016
Formative and Peer Assessment in Higher Education
N Morze, V Vember, L Varchenko-Trotsenko
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2017
32017
Wiki-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету
ЛО Варченко-Троценко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
3*2017
Організація МООС на основі вікі-технології
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: наук.-метод …, 2014
3*2014
Використання технологій «перевернутого» навчання на основі відео-матеріалів
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2*2019
Use of Bot-Technologies for Educational Communication at the University
N Morze, O Buinytska, L Varchenko-Trotsenko
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2017
22017
Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко, АБ Кочарян
Комп'ютер у школі та сім'ї, 14-20, 2014
22014
Вікі-технологія як засіб організації співпраці учасників навчально-виховного процесу
Л Варченко, Г Проценко
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 49-59, 2012
22012
ОРГАНІЗАЦІЯ STEAM-ЗАНЯТЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ КЛАСІ
Н Морзе, В Вембер, М Бойко, Л Варченко-Троценко
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20