Follow
Petro Stapay (Петро Стапай)
Petro Stapay (Петро Стапай)
Professor, doctor of agricultural sciences, Institute of Animal Biology NAAS, Lviv
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Стан і перспективи розвитку гірськокарпатського вівчарства
ТВ Чокан, ПВ Стапай, ВВ Гавриляк
НТБ ІТБ 10 (1-2), 420-426, 2009
212009
Особливості хімічного складу і біологічної цінності молока овець
ПВ Стапай, ЛР Бурда
Біологія тварин, 44-53, 2010
142010
Фізіолого-біохімічні основи живлення овець
ПВ Стапай
ІБТ УААН Науковометодичний центр УААН Фізіологія тварин.―Львів 300, 2007
112007
Дослідження воску жиропоту і ліпідів вовни овець (Методичні рекомендації)
ВМ Ткачук, ПВ Стапай
Інститут біології тварин НААН, 2011
92011
Фізико-хімічні показники молока овець української гірськокарпатської породи за різних умов утримання
ЛР Бурда, ПВ Стапай
Науково-технічний бюлетень.–2008.—Вип 9, 13-17, 2008
92008
Біохімія, морфологія і патологія вовни
ГМ Седіло, ІА Макар, ВВ Гуменюк, ПВ Стапай
Л.: ПАІС, 2006
92006
Фiзiолого-бiохiмiчнi основи живлення овець
ПВ Стапай, IА Макар, ВВ Гавриляк, НМ Параняк, IЯ Лико, ВМ Ткачук, ...
IБТ УААН Науково-методичний центр УААН Фiзiологiя тварин, 98, 2007
72007
Показники білкового обміну і вміст тиреоїдних гормонів у крові вівцематок та їх молочність за умов використання підвищених рівнів мінеральних елементів (S, I, Zn, Cu, Co) і…
НП Сидір, ПВ Стапай
Біологія тварин, 119-126, 2013
62013
Белковый и липидный состав молока овец украинской горнокарпатской породы в условиях содержания на высокогорных и низинных пастбищах
ЛР Бурда, ПВ Стапай
Актуальные проблемы биологии в животноводстве. Материалы V Международной…, 2010
62010
Гірськокарпатське вівчарство
ПВ Стапай, ВМ Ткачук, ТВ Чокан
Львів: Добра справа, 6-15, 2014
52014
Гiрськокарпатське вiвчарство
ПВ Стапай, ВМ Ткачук, ТВ Чокан
52014
Дослiдження воску жиропоту i лiпiдiв вовни овець (Методичнi рекомендацiї)
ВМ Ткачук, ПВ Стапай
52011
Фiзико-хiмiчнi показники молока овець української гiрськокарпатської породи за рiзних умов утримання
ЛР Бурда, ПВ Стапай
Науково-технiчний бюлетень. 9 (4), 13, 2008
52008
Попередження і ліквідація пожовтіння вовни
ПВ Стапай, ІА Макар, ВІ Король
Вісник аграрної науки, 40-44, 1998
51998
Використання сухих яблучних вичавок у годівлі овець
ВМ Ткачук, ПВ Стапай, ЯІ Кирилів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини…, 2012
42012
Сравнительная характеристика макроструктуры, химического состава и физических показателей шерсти овец разных пород
ВМ Ткачук, ПВ Стапай
Біологія тварин 16 (4), 166-170, 2014
22014
Internal lipids of felted, yellowed and pathologically thin wool
VM Tkachuk, VV Havrylyak, PV Stapay, HM Sedilo
Ukrainian biochemical journal, 131-138, 2014
22014
Вміст тиреоїдних гормонів у крові овець української гірськокарпатської породи за умов підвищеного рівня сірки і йоду у їх роціонах
НП Сидір, ПВ Стапай
Науково-технічний бюлетень.—2011, 2011
22011
Амінокислотний і мінеральний склад вовни вівцематок і ягнят за умов згодовування вівцематкам підвищених рівнів мінеральних елементів та фільтроперліту
ВМ Ткачук, ПВ Стапай
Біологія тварин, 248-254, 2011
22011
Жирнокислотний склад ліпідів молока овець української гірськокарпатської породи за умов підвищеного рівня сірки і йоду в їх раціонах
НП Сидір, ПВ Стапай
Біологія тварин, 231-239, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20