Follow
Petro Stapay (Петро Стапай)
Petro Stapay (Петро Стапай)
Professor, doctor of agricultural sciences, Institute of Animal Biology NAAS, Lviv
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Стан і перспективи розвитку гірськокарпатського вівчарства
ТВ Чокан, ПВ Стапай, ВВ Гавриляк
НТБ ІТБ 10 (1-2), 420-426, 2009
232009
Особливості хімічного складу і біологічної цінності молока овець
ПВ Стапай, ЛР Бурда
Біологія тварин, 44-53, 2010
152010
Фізіолого-біохімічні основи живлення овець
ПВ Стапай, ІА Макар, ВВ Гавриляк
ІБТ УААН Науковометодичний центр УААН Фізіологія тварин.―Львів 300, 2007
132007
Дослідження воску жиропоту і ліпідів вовни овець (Методичні рекомендації)
ВМ Ткачук, ПВ Стапай
Інститут біології тварин НААН, 2011
122011
Біохімія, морфологія і патологія вовни
ГМ Седіло, ІА Макар, ВВ Гуменюк, ПВ Стапай
Л.: ПАІС, 80-84, 2006
122006
Фізико-хімічні показники молока овець української гірськокарпатської породи за різних умов утримання
ЛР Бурда, ПВ Стапай
Науково-технічний бюлетень.–2008.—Вип 9, 13-17, 2008
92008
Фiзiолого-бiохiмiчнi основи живлення овець
ПВ Стапай, IА Макар, ВВ Гавриляк, НМ Параняк, IЯ Лико, ВМ Ткачук, ...
IБТ УААН Науково-методичний центр УААН Фiзiологiя тварин, 98, 2007
82007
Гірськокарпатське вівчарство
ПВ Стапай, ВМ Ткачук, ТВ Чокан
Львів: Добра справа, 6-15, 2014
62014
Показники білкового обміну і вміст тиреоїдних гормонів у крові вівцематок та їх молочність за умов використання підвищених рівнів мінеральних елементів (S, I, Zn, Cu, Co) і…
НП Сидір, ПВ Стапай
Біологія тварин, 119-126, 2013
62013
Белковый и липидный состав молока овец украинской горнокарпатской породы в условиях содержания на высокогорных и низинных пастбищах
ЛР Бурда, ПВ Стапай
Актуальные проблемы биологии в животноводстве. Материалы V Международной…, 2010
62010
Попередження і ліквідація пожовтіння вовни
ПВ Стапай, ІА Макар, ВІ Король
Вісник аграрної науки, 40-44, 1998
61998
Гiрськокарпатське вiвчарство
ПВ Стапай, ВМ Ткачук, ТВ Чокан
52014
Дослідження молекулярних механізмів патологічного стоншення вовни в овець: методичні рекомендації
ВВ Гавриляк, ГМ Седіло, ПВ Стапай
Львів-Оброшино:[б. в.], 2013
52013
Дослiдження воску жиропоту i лiпiдiв вовни овець (Методичнi рекомендацiї)
ВМ Ткачук, ПВ Стапай
52011
Фiзико-хiмiчнi показники молока овець української гiрськокарпатської породи за рiзних умов утримання
ЛР Бурда, ПВ Стапай
Науково-технiчний бюлетень. 9 (4), 13, 2008
52008
Internal lipids of felted, yellowed and pathologically thin wool
VM Tkachuk, VV Havrylyak, PV Stapay, HM Sedilo
Ukrainian biochemical journal, 131-138, 2014
42014
Використання сухих яблучних вичавок у годівлі овець
ВМ Ткачук, ПВ Стапай, ЯІ Кирилів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини…, 2012
42012
Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів йоду
ПВ Стапай, НМ Параняк, ВМ Ткачук, НН Параняк
Миколаївський національний аграрний університет, 2013
32013
Вплив низького рівня годівлі на продуктивність та хімічні показники во-вни і жиропоту асканійських м’ясо-вовнових овець
ПВ Стапай, НМ Параняк, НС Строгуш, СВ Кочетов, ПІ Польська, ...
Науковий вісник Асканія-Нова, 122-129, 2010
32010
Ліпіди шкіри та вовни овець, їх роль у процесах вовноутворення і збереженні природних властивостей волокон
ПВ Стапай, ВМ Ткачук, ГМ Седіло, НЗ Огородник
ПВ Стапай, ВМ Ткачук, ГМ Седіло, НЗ Огородник, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20