Follow
Роман Горбатюк, Roman Gorbatuk
Роман Горбатюк, Roman Gorbatuk
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри машинознавства і транспорту
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка рівня професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до роботи у ПТНЗ
Р Горбатюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2011
79*2011
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.
РМ Горбатюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
602011
Мобільне навчання як нова технологія освіти
Р Горбатюк, Ю Тулашвілі
Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка …, 2013
582013
Карбідні покриття на сталях і твердих сплавах
ВФ Лоскутов, ВГ Хижняк, ІС Погребова, РМ Горбатюк, ІЙ Бочар
Тернопіль: Лілея, 1998
341998
Система професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю (монографія)
Р Горбатюк
Тернопіль : Посібники і підручники, 2009
32*2009
Проблеми графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у наукових дослідженнях
ММ Ожга
282012
Комп’ютерне моделювання у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності
Р Горбатюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
152009
Інтеграційний підхід до вивчення психолого-педагогічних і фахових дисциплін майбутніми інженерами педагогами
Р Горбатюк
Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія, 50-63, 2009
132009
Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій (монографія)
Р Горбатюк, В Кабак
Луцьк : ВМА «Терен», 2015
122015
Теоретичні основи проектної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Р Горбатюк
Молодь і ринок, 35-42, 2009
112009
Проблеми автоматизації освітнього процесу
РМ Горбатюк
Проблеми педагогічних технологій: зб. наук. праць Волинського держ. ун-ту ім …, 2006
112006
Використання сучасних технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів
Р Горбатюк, ІБ Валерій Федорейко
Збірник наукових праць : Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 189-197, 2005
11*2005
Теоретичні основи формування інформаційної культури майбутніх інженерів-педагогів
Р Горбатюк
Проблеми трудової і професійної підготовки, 204-211, 2008
102008
Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх педагогічних фахівців
РМ Горбатюк
82017
Інтерпретаційна компетентність як компонент професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
Р Горбатюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2012
82012
Стан готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності
Р Горбатюк
Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 217-224, 2009
82009
Основні засади графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Р Горбатюк
Збірник наукових праць. Педагогічні науки, 256-263, 2008
82008
Основні напрямки формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів у контексті Болонського процесу
Р Горбатюк
Збірник наукових праць : Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 347–354, 2007
8*2007
Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання
ВМ Бойчук, РМ Горбатюк, СЛ Кучер
72019
Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження
Р Горбатюк, Л Литвин
Соціально-економічні проблеми і держава, 108-115, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20