Наталія Кугай, Nataliia Kuhai, Kugai N.
Наталія Кугай, Nataliia Kuhai, Kugai N.
кандидат пед.наук, доцент, Глухівський НПУ ім. О. Довженка
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Розвиток умінь старшокласників доводити твердження у процесі вивчення алгебри і початків аналізу
НВ Кугай
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
92007
Методологічні знання та міжпредметні зв’язки
НВ Кугай, ЛФ Сухойваненко
Будапешт, 2014
52014
Методологічні знання майбутнього вчителя математики
НВ Кугай
ФОП Панов АМ, 2017
42017
Методологічні знання майбутнього вчителя математики
НВ Кугай
Вісник Черкаського університету, 56-61, 2014
42014
Методологічні знання майбутнього вчителя математики з навчальної дисципліни "диференціальні рівняння"
НВ Кугай
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П …, 2016
32016
Порівняльний аналіз підготовки майбутніх вчителів математики у Польщі та Україні
НВ Кугай
Інститут педагогіки НАПН України, 2015
32015
Методологічні аспекти математичного моделювання
НВ Кугай, ЄМ Борисов
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 19 (38), С. 39-42, 2015
32015
Нерівності як математичні моделі для розв’язування прикладних задач
НВ Кугай, ЄМ Борисов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Методологія математики: її види, основи та рівні
НВ Кугай
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
22014
До питання про методологічну компетентність майбутнього вчителя математики
Н Кугай
Молодь і ринок, 165-169, 2014
22014
СИСТЕМА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ (МАГІСТРАТУРА): СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ
НВ Кугай, ЄМ Борисов
Научные труды SWorld 7 (2), 42-48, 2016
12016
Методологічні знання конкретнонаукового рівня з навчальної дисципліни комплексний аналіз майбутнього вчителя математики
НВ Кугай
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 305-315, 2016
12016
Решение прикладных задач как средство формирования методологической компетентности будущих учителей математики
НВ Кугай, ЕН Борисов, ОВ Заика
Сборник научных трудов SWorld 8 (1), С. 4-11, 2015
12015
Нетипові нерівності та способи їх розв'язування
ГП Буцан, НВ Кугай, ЄМ Борисов
Математика в рідній школі, С. 9-12, 2015
12015
Навчання майбутніх учителів математики як складна система
НВ Кугай, ЄМ Борисов
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
12015
Методологічні знання конкретнонаукового рівня з математичного аналізу майбутнього вчителя математики
НВ Кугай
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 18-25, 2015
12015
Розширення досвіду пізнання студентів у процесі навчання лінійної алгебри
НВ Кугай
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015
12015
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ КОМІСІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАКОВІ)
В Конопля, Н Кугай
Молодь і ринок, 2018
2018
Формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики у процесі навчання дисципліни «Методи оптимізації»
НВ Кугай, ММ Калініченко
Вища школа, 56-72, 2018
2018
Застосування методів інтерактивного навчання для формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики
НВ Кугай
Вища школа, 33-41, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20