Н. В. Кугай, Наталія Кугай, Nataliia Kuhai, Natalia Kuhai, Kugai N., Наталия Кугай, N. Kuhai
Н. В. Кугай, Наталія Кугай, Nataliia Kuhai, Natalia Kuhai, Kugai N., Наталия Кугай, N. Kuhai
доктор пед.наук, доцент, Глухівський НПУ ім. О. Довженка
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні знання майбутнього вчителя математики з навчальної дисципліни "диференціальні рівняння"
НВ Кугай
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П …, 2016
112016
Розвиток умінь старшокласників доводити твердження у процесі вивчення алгебри і початків аналізу
НВ Кугай
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
92007
Методологические знания по элементарной математике как основа формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогичной деятельности
НВ Кугай, ВВ Ачкан
Сборник научни трудове «MATTEX, 226-235, 2016
62016
Методологічні знання та міжпредметні зв’язки
НВ Кугай, ЛФ Сухойваненко
Будапешт, 2014
62014
Методологічні знання майбутнього вчителя математики
НВ Кугай
ФОП Панов АМ, 2017
52017
Методологічні аспекти математичного моделювання
НВ Кугай, ЄМ Борисов
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 19 (38), С. 39-42, 2015
52015
Методологічні знання майбутнього вчителя математики
НВ Кугай
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. ., С. 56 - 61., 2014
52014
Порівняльний аналіз підготовки майбутніх вчителів математики у Польщі та Україні
НВ Кугай
Інститут педагогіки НАПН України, 2015
42015
Методологія математики: її види, основи та рівні
НВ Кугай
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
32014
Навчання майбутніх учителів математики як складна система
НВ Кугай, ЄМ Борисов
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
22015
Нерівності як математичні моделі для розв’язування прикладних задач
НВ Кугай, ЄМ Борисов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
До питання про методологічну компетентність майбутнього вчителя математики
Н Кугай
Молодь і ринок, 165-169, 2014
22014
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання елементарної математики
ММ Калініченко, НВ Кугай, ЛФ Сухойваненко, ММ Калініченко, ...
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 108, 2018
12018
Methodological knowledge from elementary mathematics as the basis for formation of readiness of the future mathematics teachers of innovative pedagogical activity
NV Kuhai, VV Achkan
MATTEX – 2016 1, С. 226-234, 2016
12016
СИСТЕМА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ (МАГІСТРАТУРА): СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ
НВ Кугай, ЄМ Борисов
Научные труды SWorld 7 (2), 42-48, 2016
12016
Методологічні знання конкретнонаукового рівня з навчальної дисципліни комплексний аналіз майбутнього вчителя математики
НВ Кугай
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 305-315, 2016
12016
Решение прикладных задач как средство формирования методологической компетентности будущих учителей математики
НВ Кугай, ЕН Борисов, ОВ Заика
Сборник научных трудов SWorld 8 (1), С. 4-11, 2015
12015
Нетипові нерівності та способи їх розв'язування
ГП Буцан, НВ Кугай, ЄМ Борисов
Математика в рідній школі, С. 9-12, 2015
12015
Методологічні знання конкретнонаукового рівня з математичного аналізу майбутнього вчителя математики
НВ Кугай
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 18-25, 2015
12015
Розширення досвіду пізнання студентів у процесі навчання лінійної алгебри
НВ Кугай
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20