Інна Хоменко  Inna Khomenko
Інна Хоменко Inna Khomenko
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кластерна стратегія розвитку економіки регіону
ВП Ільчук
монографія/ВП Ільчук, ІО Хоменко, ІВ Лисенко.—Чернігів: ЧДТУ, 2013
47*2013
Формування та розвиток транспортних кластерів: теорія і практика
ІО Хоменко
Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011
20*2011
Державно-приватне партнерство як один з механізмів ефективного фінансування пріоритетних проектів дорожньої галузі
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ІО Хоменко
Економічний простір, 93-103, 2014
17*2014
Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів
АВ Базилюк, ІО Хоменко
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 358-364, 2012
15*2012
Системоутворюючі фактори регіонального розвитку
ЄМС І.О. Хоменко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук …, 2007
14*2007
Організаційно-економічний механізм розвитку транспортних кластерів
ІО Хоменко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
13*2012
Методичні підходи до формування транспортних кластерів у контексті регіональної стратегії розвитку
ІО Хоменко
Чернігів: ЧНТУ, 2011
13*2011
Actual problems of formation and funding of the state road funds
SM Shkarlet, IO Khomenko, VV Kontseva
Scientific bulletin of Polissia 1 (3 (11)), 16-20, 2017
122017
Проблеми та напрями переробки твердих побутових відходів в Україні
ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко
Економіка та суспільство, 454-458, 2017
122017
Гармонізаційно-структурна модель до управління фінансовими ресурсами підприємств дорожньої галузі на основі державно-приватного партнерства
ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко
Молодий вчений, 109-112, 2015
12*2015
Ключові аспекти управління якістю пасажирських перевезень
АВ Базилюк, ІО Хоменко
Вісник Національного транспортного університету, 117-122, 2008
112008
Методологічні основи кластеризації транспортної галузі: монографія
ІО Хоменко
К.: Кондор-Видавництво 300, 2015
10*2015
Синергетичний ефект взаємодії підприємств у межах кластеру
ІО Хоменко
Вісник [Національного транспортного університету], 430-433, 2011
9*2011
Creation process of new organizational and structural formations–transport and economic clusters at the truckers market
I Khomenko
Тези доповідей п’ято всеукра нсько науково-практично конференці «Економіка …, 2007
92007
CURRENT STATE AND FEATURES OF FINANCING OF THE ROAD SECTOR.
IO Khomenko, VV Kontseva, АO Bezuglyi
Scientific Bulletin of Polissia 12, 2017
82017
Кластеризація у формуванні виробничого потенціалу підприємств реального сектору економіки
ВП Ільчук, ІО Хоменко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 7-15, 2016
82016
Застосування гравітаційних моделей для аналізу соціально-економічних явищ та процесів
ВВ Концева, ІО Хоменко
Збірник наукових праць НТУ, 261-266, 2009
82009
Особливості впливу транснаціональних корпорацій на конкурентне середовище в економіці
І Хоменко
Підприємництво, господарство і право, 159-162, 2008
82008
Потенціал розвитку просторово-господарської структури транспортного ринку регіону
ІО Хоменко, ЄМ Сич
К.: КУЕТТ, 2005
8*2005
Автомобільний транспорт у зовнішньоекономічній діяльності регіону
ІО Хоменко, ЄМ Сич
Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій …, 2004
8*2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20