Олена Сергєєва
Олена Сергєєва
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Направления и формы импортозамещающей модели модернизации региональной экономики: коллективная монография.
КВП Под научной редакцией д.э.н.
Ижевск: Издательство «Шелест», 2015
172015
Сутність та основні аспекти управління грошовими потоками підприємства
ОР Сергєєва
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
52017
Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія/за заг. ред.. ГЄ Павлової та ІП Приходька
ДВ Воловик
Дніпропетровськ: Герда, 510-523, 2015
32015
Конкурентоспроможність українських підприємств в сучасних умовах глобалізації
ОР Сергєєва
Економіка та держава, 69-71, 2014
32014
Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних підприємствах
ОР Сергєєва
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, 2015
22015
Зарубіжний досвід оцінювання публічної влади
О Сергєєва
Державне управління та місцеве самоврядування, 36-46, 2015
22015
Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
ОР Сергєєва
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 204–210-204–210, 2014
22014
Місцеве самоврядування у процесах демократизації суспільства в Україні
ОР Сергєєва
Економічний нобелівський вісник, 400-406, 2014
12014
Підходи до оцінювання місцевого самоврядування як фактору становлення громадянського суспільства в Україні
О Сергєєва
Державне управління та місцеве самоврядування, 286-295, 2013
12013
Місцеве самоврядування України у процесах становлення громадянського суспільства [Електронний ресурс]
О Сергєєва
Режим доступу: http://www. dbuapa. dp. ua/vidavnictvo/2012/2012_02 (13 …, 0
1
Сутність та особливості забезпечення конкурентоспроможності товару
ОР Сергєєва
Інвестиції: практика та досвід, 19-22, 2018
2018
ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ОР Сергєєва
Електронний науковий журнал, 56, 2017
2017
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОР Сергєєва
Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному …, 2017
2017
Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектора України: колективна монографія
НІД за заг. ред. Л.І. Катан
Дніпро: Пороги, 2017
2017
Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія
КФК за заг. ред. Л.М. Савчук
Дніпро: Пороги, 2017
2017
Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія
DF за заг. ред. Л.М. Савчук
Дніпро: Пороги, 2017
2017
Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві
ОР Сергєєва
Інвестиції: практика та досвід, 32-37, 2017
2017
ЩОДО ІннОВАцІйнОЇ АКтиВнОСтІ ПІДПРиЄМСтВА нА РІЗниХ етАПАХ РОЗВитКу
ВМ Орлова, ОВ Кузьменко, ОР Сергєєва
Європейський вектор економічного розвитку, 2016
2016
РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
ОР Сергєєва
Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016
2016
Теорія та практика регіонального розвитку: колективна монографія
ЛМС за заг. ред. К.Ф. Ковальчука
Дніпро: Герда, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20