Олена Романівна Сергєєва
Олена Романівна Сергєєва
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Направления и формы импортозамещающей модели модернизации региональной экономики: коллективная монография.
КВП Под научной редакцией д.э.н.
Ижевск: Издательство «Шелест», 2015
192015
Сутність та основні аспекти управління грошовими потоками підприємства
ОР Сергєєва
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
92017
Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія/за заг. ред.. ГЄ Павлової та ІП Приходька
ДВ Воловик
Дніпропетровськ: Герда, 510-523, 2015
42015
Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
ОР Сергєєва
32014
Конкурентоспроможність українських підприємств в сучасних умовах глобалізації
ОР Сергєєва
Економіка та держава, 69-71, 2014
32014
Зарубіжний досвід оцінювання публічної влади
О Сергєєва
Державне управління та місцеве самоврядування, 36-46, 2015
22015
ЩОДО ІннОВАцІйнОЇ АКтиВнОСтІ ПІДПРиЄМСтВА нА РІЗниХ етАПАХ РОЗВитКу
ВМ Орлова, ОВ Кузьменко, ОР Сергєєва
Європейський вектор економічного розвитку, 2016
12016
Можливість криз і необхідність антикризового управління на вітчизняних підприємствах
ОР Сергєєва
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, 2015
12015
Місцеве самоврядування у процесах демократизації суспільства в Україні
ОР Сергєєва
12014
Підходи до оцінювання місцевого самоврядування як фактору становлення громадянського суспільства в Україні
О Сергєєва
Державне управління та місцеве самоврядування, 286-295, 2013
12013
Місцеве самоврядування України у процесах становлення громадянського суспільства [Електронний ресурс]
О Сергєєва
Режим доступу: http://www. dbuapa. dp. ua/vidavnictvo/2012/2012_02 (13 …, 0
1
Дослідження товарних позицій за їх асортиментом та якістю у торговельних підприємствах
ОВ Кузьменко, ОР Сергєєва
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
2019
Стандартизація в Україні: теоретичні основи та вплив на якість продукції
ОР Сергєєва
Агросвіт, 45-49, 2019
2019
Дослідження товарних позицій за їх асортиментом та якістю у торговельних підприємствах
ВМ Орлова, ОВ Кузьменко, ОР Сергєєва
Академічний огляд, 59-69, 2019
2019
Сутність та особливості забезпечення конкурентоспроможності товару
ОР Сергєєва
Інвестиції: практика та досвід, 19-22, 2018
2018
ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ОР Сергєєва
Електронний науковий журнал, 56, 2017
2017
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОР Сергєєва
Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному …, 2017
2017
Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектора України: колективна монографія
НІД за заг. ред. Л.І. Катан
Дніпро: Пороги, 2017
2017
Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія
КФК за заг. ред. Л.М. Савчук
Дніпро: Пороги, 2017
2017
Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія
DF за заг. ред. Л.М. Савчук
Дніпро: Пороги, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20