Ганна Волошина
Ганна Волошина
доцент кафедри теорії початкового навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості уроків читання та літературознавча пропедевтика у початковій школі
ГП Волошина
Умань, 2011
142011
СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПАРНОЇ ТА ГРУПОВОЇ ФОРМ РОБОТИ НА УРОЦІ
Г Коберник, О Коберник, Г Волошина
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 59-66, 2020
42020
Підготовка учнів до сприймання нового тексту
ГП Волошина
Початкова школа 9, с. 29-32, 1992
3*1992
Підготовка майбутнього вчителя до застосування прийомів розвитку критичного мислення на уроках літературного читання
Г Волошина, Л Роєнко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 16-25, 2017
22017
Стимулювання екологічної активності молодших школярів (на матеріалах уроків мови і читання)
ГП Волошина
Видавництво УДПУ імені МП Драгоманова, 1995
21995
Особенности сенсорного восприятия у детей с расстройствами аутистического спектра
АА Волошина, ЕА Лапп
Альманах научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых, 111-115, 2017
12017
Рідна мова як засіб громадянського виховання у педагогічній спадщині ВО Сухомлинського
ГП Волошина, О Багрій
12016
Методика обучения русскому языку в начальной школе
ГП Волошина
Умань, 2011
12011
Слово як засіб створення художнього образу
Г Волошина, Г Коберник
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 27-33, 2019
2019
Виховання у молодших школярів потреби у громадянській діяльності
ГП Волошина, ПМ Волошин
2018
Літературознавчі ігри як засіб аналізу художнього твору
ГП Волошина, ПМ Волошин
2018
Презентація навчального матеріалу в чинних підручниках з російської мови для початкової школи
П Волошин, Г Волошина
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 256-265, 2018
2018
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
ЛМ Роєнко, ГП Волошина
2017
Особенности работы над словом на уроках русского языка в начальной школе
ЛМ Роєнко, ГП Волошина
2017
Особенности работы над словосочитанием и предложением на уроках русского языка
ГП Волошина
2017
Підготовка вчителя до використання інноваційних педагогічних технологій у початковій школі
ГІ Коберник, ОМ Коберник, ГП Волошина, ЛМ Роєнко, ОП Муковіз, ...
2017
ЗМІСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ШКОЛЯРІВ1
Н Баліцька, Л Бірюк, О Будник, Г Волошина, І Дичківська, О Дубасенюк, ...
ББК 74я52 П-24 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової …, 2017
2017
Особенности организации рабочего места как условие эффективного развития сенсорного восприятия ребенка с расстройствами аутистического спектра
АА Волошина, ВГ Яриков
Электронный научный журнал, 38-43, 2017
2017
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД СЛОВОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ
А Волошина, Л Роенко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 26-33, 2017
2017
Наші автори
О Бондар, П Волошин, Г Волошина, Н Волошина, К Воробйова, ...
Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України (Бюлетень …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20