Світлана Левицька
Світлана Левицька
БДМУ, кафедра дитячої хірургії та отоларингології
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт
IY Sydorchuk, LI Sydorchuk, SA Levytska, NA Kaspruk, RI Sydorchuk, ...
Буковинський медичний вісник 19 (2 (74)), 2015
132015
Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт
IY Sydorchuk, NA Kaspruk, SA Levytska, LI Sydorchuk, KI Yakovets, ...
Буковинський медичний вісник 19 (1 (73)), 154-158, 2015
112015
Протиінфекційний захист дітей, хворих на гнійний синуїт, за імунологічними індексами і коефіцієнтами
ІЙ Сидорчук
Заг. патол. та патол. фізіол 5 (3), 302-306, 2010
62010
Чинники і механізми неспецифічної резистентності у дітей, що часто і тривало хворіють
СA Левицька
Клінічна та експериментальна патологія, 91-93, 2014
42014
Патофізіологічне значення хронічних захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів в розвитку частих рецидивів респіраторних вірусних інфекцій у дітей
СА Левицька, АІ Гоженко, ВВ Буяло
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2014
42014
Мікробіологічні та клінічні аспекти стафілококового бактеріоносійства
СА Левицька
Інфекційні хвороби, 24-27, 2003
42003
Поліморфізм С-511Т гена інтерлейкіну 1β у хворих на хронічні запальні процеси біляносових пазух
СА Левицька, ЛП Сидорчук, ВВ Костенко
Бук. мед. Вісник 15 (3), 59, 2011
32011
Поліморфізм С-511Т гена інтерлейкіну 1β у хворих на хронічні запальні процеси біляносових пазух
СА Левицька, ЛП Сидорчук, ВВ Костенко
Бук. мед. Вісник 15 (3), 59, 2011
32011
Показники системного імунітету в дітей, хворих на гнійний синуїт
СА Левицька
Клін. та експерим. патол 9 (2), 32, 2010
32010
Основні функціональні складові економічної безпеки підприємства
СА Левицька
Молодий вчений, 385-388, 2016
22016
Показники системного імунітету, факторів і механізмів неспецифічної резистентності залежно від типу хронічного запалення в навколоносових пазухах у дітей
СА Левицька
Буковинський медичний вісник, 41-44, 2013
22013
Провідні збудники негоспітальної пневмонії та їх імуносупресивні властивості
NA Kaspruck, LI Sydorchuk, SA Levytska, AY Michalko, KI Yakovec, ...
Буковинський медичний вісник 17 (3 (67) p. 2), 22-26, 2013
22013
Генетична детермінованість розвитку хронічного запального процесу в навколоносових синусах
АІ Гоженко, СА Левицька, ЛП Сидорчук
Таврический медико-биологический вестник, 2012
22012
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНОГО СИНУЇТУ В ДІТЕЙ
СА Левицька
Буковинський медичний вісник 13 (1), 2009
22009
Аналіз динаміки основних клінічних показників у процесі безпункційного лікування гнійного синуїту у дітей
СА Левицька
Клін. та експерим патол 5 (3), 50-53, 2006
22006
Лікувальна тактика у дітей із хронічним тонзилітом і гіпертрофією мигдаликів глотки
СА Левицька, ОМ Понич, КІ Яковець, ОМ Солдат, ОІ Максимюк, ...
Буковинський медичний вісник 20 (3 (79)), 99-102, 2016
12016
Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, хворих на хронічний гнійний гайморит
ОО Мазур, НВ Пашковська, СА Левицька, ОГ Плаксивий, ІВ Калуцький, ...
Міжнародний ендокринологічний журнал, 37-42, 2015
12015
Фагоцитарна і секреторна активність нейтрофілів і моноцитів периферійної крові пацієнтів із синдромом хронічної втоми
ІЙ Сидорчук, ЛІ Сидорчук, СА Левицька, РІ Сидорчук, ЛП Сидорчук, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 126-128, 2014
12014
Роль асоціацій мікроорганізмів у розвитку запального процесу в навколоносових пазухах у дітей
СА Левицька
Буковинський медичний вісник, 45-47, 2013
12013
Фактори і механізми неспецифічного протиінфекційного захисту організму хворих на негоспітальну пневмонію
NA Kaspruk, LI Sydorchuk, SA Levytska, AY Mikhalko, AS Sydorchuk, ...
Буковинський медичний вісник 17 (4 (68)), 62-65, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20