Савінова Наталія Андріїва | Savinova Nataliia
Савінова Наталія Андріїва | Savinova Nataliia
Національний університет "Одеська морська академія" | National University "Odessa Maritime Academy"
Verified email at onma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти: Монографія
НА Савінова
Київ, ТОВ "ДКС", 2012
402012
Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж: дис. канд.юрид. наук 12.00.08
НА Розенфельд
Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2003
282003
Кримінально-правова політка та убезпечення інформаційного суспільства в Україні
НА Савінова
Київ: Право України, Харків; Право, 2013
182013
Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні: Монографія
НА Савінова
Київ "Право України", Харків "Право", 2013
182013
Коротка методика юридичного аналізу ефективності застосування законодавства
НА Розенфельд
К.: Юстініан, 2009
162009
Кримінально-правова політика забезпечення розвитку інформаційного суспільства в України
НА Савінова
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013
122013
Кримінально-правова політика забезпечення розвитку інформаційного суспільства в України
НА Савінова
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013
122013
Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства: Монографія
НА Савінова, АО Ярошенко, ЛА Литва
Київ, Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012
102012
Комп’ютерна інформація як предмет злочинів, передбачених Розділом XVI КК України
О Мазуренко, Н Розенфельд
Право України, 80-83, 2004
102004
Актуальні проблеми формування професійної компетентності вчителів-логопедів
Н Савінова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 162-169, 2014
92014
Кримінально-правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально-правового регулювання
НА Савінова
Право України, 136-141, 2015
82015
Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного суспільства в Україні: дисертація
НА Савінова
ЛьвДУВС, 2013
72013
Про поняття «правове забезпечення» в контексті глобалізаційних процесів
НА Розенфельд
Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та …, 2008
62008
Умисне поширення недостовірної інформації ЗМІ: аргументи на користь потреби криміналізації
НА Савінова
Вісник Асоціації кримінального права України, 100-112, 2014
52014
До питання соціальної обумовленості криміналізації інформаційної експансії в умовах розвитку інформаційного суспільства
Н Савінова
Innowacyjnosc, prawo i politologjia w wichowaniu: Pod redakcja Edita …, 2013
52013
Удосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні
НА Савінова
Правова інформатика, 60–65, 2012
52012
Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом
РМ Міловідов, НА Розенфельд
Право України, 206-210, 2009
52009
Віртуальний предмет злочинів, пов’язаних з порушенням авторського права і суміжних прав
НА Розенфельд
Право України, 105-108, 2008
52008
Поняття правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства
Н Савінова
Режим доступу http://urzona. com/index. php, 0
5
Информационная (технологическая) сингулярность уголовного права
НА Савинова
Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє …, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20