Савінова Наталія Андріїва | Savinova Nataliia
Савінова Наталія Андріїва | Savinova Nataliia
Національний університет "Одеська морська академія" | National University "Odessa Maritime Academy"
Verified email at onma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти: Монографія
НА Савінова
Київ, ТОВ "ДКС", 2012
422012
Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж: дис. канд.юрид. наук 12.00.08
НА Розенфельд
Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2003
292003
Коротка методика юридичного аналізу ефективності застосування законодавства
НА Розенфельд
К.: Юстініан, 2009
192009
Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні: Монографія
НА Савінова
Київ "Право України", Харків "Право", 2013
182013
Кримінально-правова політика забезпечення розвитку інформаційного суспільства в України
НА Савінова
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013
132013
Кримінально-правова політика забезпечення розвитку інформаційного суспільства в України
НА Савінова
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013
132013
Комп’ютерна інформація як предмет злочинів, передбачених Розділом XVI КК України
О Мазуренко, Н Розенфельд
Право України, 80-83, 2004
122004
Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства: Монографія
НА Савінова, АО Ярошенко, ЛА Литва
Київ, Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012
102012
Кримінально-правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально-правового регулювання
НА Савінова
Право України, 136-141, 2015
92015
Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного суспільства в Україні: дисертація
НА Савінова
ЛьвДУВС, 2013
92013
Актуальні проблеми формування професійної компетентності вчителів-логопедів
Н Савінова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 162-169, 2014
82014
Умисне поширення недостовірної інформації ЗМІ: аргументи на користь потреби криміналізації
НА Савінова
Вісник Асоціації кримінального права України, 100-112, 2014
72014
Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом
РМ Міловідов, НА Розенфельд
Право України, 206-210, 2009
62009
Про поняття «правове забезпечення» в контексті глобалізаційних процесів
НА Розенфельд
Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та …, 2008
62008
Поняття "дистанційна комунікація": правовий аспект
Н Савінова, П Коляденко
Юридична Україна, 42-47, 2013
52013
До питання соціальної обумовленості криміналізації інформаційної експансії в умовах розвитку інформаційного суспільства
Н Савінова
Innowacyjnosc, prawo i politologjia w wichowaniu: Pod redakcja Edita …, 2013
52013
Удосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні
НА Савінова
Правова інформатика, 60–65, 2012
52012
Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення розвитку інформаційного суспільства України
НА Сапвінова
Юридична Україна, 98-101, 2011
52011
Віртуальний предмет злочинів, пов’язаних з порушенням авторського права і суміжних прав
НА Розенфельд
Право України, 105-108, 2008
52008
Информационная (технологическая) сингулярность уголовного права
НА Савинова
Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє …, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20