Оксана Браславська
Оксана Браславська
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями
ОВ Тімець
дис.... канд. пед. наук: 13.00. 04, 2001
392001
Оцінка виробничого потенціалу підприємств хімічної промисловості з позиції інноваційних можливостей
ОВ Браславська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 45, 2016
32016
Особливості сучасного потенціалу підприємств хімічної промисловості України
ГЗ Шевцова, ОВ Браславська
Бізнес Інформ, 140-146, 2014
32014
Сучасні підходи до створення організаційно-педагогічних умов педагогічної практики студентів ВНЗ
О Браславська, І Макаревич
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2014
32014
Інноваційна педагогічна технологія як засіб формування методичної компетентності для роботи майбутнього вчителя географії
Л Покась, О Браславська
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2015
22015
Господарське використання та охорона річок Північно-Західного Приазов’я
ММ Стецишин, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша
Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній …, 2015
12015
Оцінка виробничого потенціалу хімічного підприємства: теоретичний та практичний аспект
ОВ Браславська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
12015
Значение краеведческо-туристической работы в школе
ОВ Браславська, ИГ Рожи
Естественно-гуманитарные исследования, 55-59, 2015
12015
Передумови сучасного стану вітчизняної географічної освіти: історичні аспекти ХХ–ХХІ століття
О Браславська
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2014
12014
Трансформаційні перетворення виробничої інфраструктури на великих хімічних підприємствах України
НВ Швець, ОВ Браславська
Економіка і регіон, 162-167, 2012
12012
Використання навчально-ігрових технологій в процесі вивчення географії в основній школі
Л Запорожець, О Браславська
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 139-145, 2012
12012
Підготовка вчителя до використання інтерактивних технологій у навчальному процесі
ОО Браславська, НВ Олефіренко
Науково-дослідна робота майбутніх магістрів як чинник удосконалення …, 0
1
ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
О Браславська
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 30-37, 2020
2020
УМОВИ УСПІШНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ВИБОРУ СФЕРИ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О Браславська, О Герасименко
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 22-28, 2020
2020
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТСЬКОЇ РОБОТИ
ОВ Браславська, ІГ Рожі
Young 68 (4.1), 2019
2019
Редакційна колегія
О Безлюдний, СВ Совгіра, ОД Балдинюк, МТ Мартинюк, ІО Білецька, ...
2019
ДО ПИТАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЕТИМОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ОВ Браславська
Децентралізація. Досвід європейських країн, 191, 2019
2019
Моделювання дифузійних процесів в системах вентиляції
АВ Гусаченко, РВ Дерезюк, ОВ Браславська
2019
Дослідження характеристик промислових вентиляційних систем
АВ Поденежко, ЮА Скляров, ОВ Браславська
СНУ ім. В. Даля, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ШКОЛЯРА–ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ
О Браславська, С Грабовська
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 19-26, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20