Follow
Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka
Левицька Ольга Олександрівна, Olga Levytska, Olha Levytska, Olga Lewicka
Other namesО. Левицька, Левицька О.О., Olha Levyts'ka, Olha Levitska, Olha Levits'ka
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", к.е.н., с.д., ст.наук.сп.
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine
O Levytska, O Mulska, U Ivaniuk, M Kunytska-Iliash, T Vasyltsiv, R Lupak
Tem Journal 9 (2), 507-514, 2020
682020
Instruments of regional policy for human resources conservation by means of regulation of external youth migration of rural territories of the Carpathian region.
T Vasyltsiv, R Lupak, M Kunytska-Iliash, O Levytska, O Mulska
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 6 (3 …, 2020
462020
Сутність, генезис та еволюція поняття людські ресурси: системно-концептуальний підхід
О Левицька
Україна: аспекти праці, 37-42, 2010
42*2010
Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine
O Mulska, O Levytska, V Panchenko, M Kohut, T Vasyltsiv
Problems and Perspectives in Management 18 (3), 426-437, 2020
322020
Factors of the Development of Ukraine’s Digital Economy: Identification and Evaluation
T Vasyltsiv, O Mulska, O Levytska, R Lupak, B Semak, T Shtets
Science and innovation 18 (2), 44-58, 2022
312022
Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України [Migration in terms of transformation of regional labour markets of Ukraine: mechanisms of regulation]
УЯ Садова, СЛ К., ММ Біль, Т РТ, Р ОТ, ОО Левицька, ОП Мульска, ...
29*2019
Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання
УЯ Садова, ОС Гринькевич, ЛК Семів, РТ Теслюк, ММ Біль, ВЯ Бідак, ...
28*2019
Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки
ОП Мульска, ОО Левицька, ВІ Куцик
26*2020
Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку
ВС Кравціва, ІЗ Старонянської
Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України …, 2020
23*2020
Pull environment of migration in the EU countries: Migration vector from Ukraine
O Mulska, O Levytska, V Zaychenko, T Vasyltsiv, O Ilyash
Problems and Perspectives in Management 19 (4), 283-300, 2021
222021
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its …
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
212018
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах
В Кравців, У Садова, Л Семів, С Цапок, В Бідак, А Ваврик, ...
Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України ; http://ird.gov.ua …, 2013
21*2013
Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku: monohrafiia [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and …
VS Kravtsiva, IZ Storonianskaja
Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy, 531, 2020
202020
Структурні диспропорції і дисбаланси ринку праці областей Карпатського регіону України в умовах війни: тенденції, загрози, орієнтири політики стабілізації й використання …
Т Васильців, О Левицька, О Рудковський
Економіка та суспільство, 2022
19*2022
Terytorial'ni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of …
VS Kravtsiv, IZ Storonianska
DU Instytut Rehionalnykh Doslidzhen Imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy, Lviv …, 2020
192020
Karpatskyi rehion: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku
VS Kravtsiv
Monografiya u 8, 2013
19*2013
Rehional’na mihratsiyna polityka ta mekhanizmy yiyi realizatsiyi [Regional migration policy and mechanisms for its implementation]
UY Sadova
Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine (in …, 2011
19*2011
Technologization processes and social and economic growth: modeling the impact and priorities for strengthening the technological competitiveness of the economy
T Vasyltsiv, O Mulska, V Panchenko, M Kohut, V Zaychenko, O Levytska
Regional Science Inquiry 13 (1), 117-134, 2021
182021
Соціально-економічне становище об’єднаних територіальних громад: Захід VS Центр: науково-аналітичне видання
І Сторонянська, А Максименко, О Левицька, Х Патицька, З Сірик
Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН …, 2019
18*2019
Ekonomika rehioniv Ukrainy v umovakh viiny: ryzyky ta napriamky zabezpechennia stiikosti [The economy of the regions of Ukraine in the conditions of war: risks and directions …
I Storonianska (Ed.), et al
Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy; https …, 2022
17*2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20